Geir Lippestad er byråd for bl.a. integrering og mangfold i Oslo. FOTO: VIDAR RUUD/NTB SCANPIX

Oslo Frp provoserer med omstridte asylforslag

– Lukkede mottak er ikke ny politikk for Frps del. Det har vi støttet i mange år, sa partileder Siv Jensen på fylkespartiets årsmøte. Nå for Oslo Frp hard kritikk for sitt forslag.

 

Av Kaja Staude Mikalsen

Resolusjonen årsmøtet sluttet seg til, innebærer blant annet at alle asylsøkere skal sendes til lukkede mottak. Asylsøkeres rett til fri rettshjelp skal fjernes, og alle former for permanent opphold skal avskaffes, om Oslo Frp får det som de vil.

De som sto bak asylforslagene fra påtroppende fylkesleder i Oslo, Aina Stenersen, og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

– Første gang siden krigen

Ap-byråd Geir Lippestad i Oslo går knallhardt ut mot Oslo Frps enstemmige vedtak om å innføre lukkede asylmottak i VG.

– Å fengsle folkegrupper skjer ingen andre steder i Europa. Det er i realiteten det Frp i Oslo nå går inn for. I Hellas har de vært i nærheten, men de har møtt sterk internasjonal kritikk, sier den tidligere advokaten Lippestad.

Han sier at det Oslo Frp ønsker å gjøre noe som ikke har skjedd i Norge siden krigen.

– Heldigvis legger de fleste land til grunn det viktige prinsippet om at ethvert menneske har rett til individuell behandling og at du ikke kan bli sperret inne uten en domstolskjennelse.

– Blir aldri norsk politikk

– Disse inhumane forslagene fra Frp vil medføre at vi kriminaliserer alle flyktninger og asylsøkere og at Norge melder seg ut av verden. Forslagene har kun til hensikt å splitte nasjonen, spre usikkerhet hos vanlige folk og å nøre opp under fremmedfrykt. Det kommer aldri til å bli norsk politikk, sier nestleder i Venstre, Ola Elvestuen.

Han viser til at Stortinget har inngått et bredt forlik om asylpolitikken og integreringspolitikken, og at Frps forslag bryter med denne enigheten.

«Politisk spill»

– Disse forslagene har bare ett formål. Det er å gjøre livet mest mulig vanskelig for mennesker på flukt. Et slikt land vil ikke vi være, sier gruppeleder fra Kristelig Folkeparti Erik Lunde til NRK.

SV-leder Audun Lysbakken kaller forslagene fra Oslo Frp for «et spill».

– Det virker som om Frp ikke klarer dobbeltrollen å styre landet og samtidig være de tøffeste i denne debatten. De prøver uke for uke å distansere seg mest mulig fra de forlikene som de selv har inngått. Dette er et spill om å vinne velgere, og det håper jeg folk ser, sier Lysbakken til NRK.

Det omfattende forslaget fra Oslo Frp blir nå oversendt til stortingsgruppen med noen mindre endringer, blant annet en endret formulering rundt kravet om at innvandrere til Norge skal assimileres. (NTB)

 

Jensen: – Aps asylvingling blir en utfordring

Risiko for stor asyltilstrømming også i år gjør innstrammingstiltak helt nødvendig, mener Frp-leder Siv Jensen. Hun kritiserer Arbeiderpartiet for å sende ut uklare signaler.

Av Kristian Skårdalsmo

– Utfordringen fremover blir den vinglingen Ap nå representerer, sa Jensen i sin tale til fylkesårsmøtet i Oslo Frp lørdag.

Hun sier det etter jul har vært uklart for henne om Ap ønsker en stram linje eller en mer liberal linje i asylpolitikken.

– Helga Pedersen sier én ting, Trond Giske sier en annen ting og Jonas Gahr Støre pleier å si tre forskjellige ting, sa hun, til latter og applaus fra partifellene.

– Norsk innvandrings- og asylpolitikk har aldri vært strengere, og det skjer på vårt skift, konstaterte partilederen og finansministeren.

LES OGSÅ: Arbeiderpartiet ut mot Listhaug

Frykter signal

Regjeringen har fått støtte til det store flertallet av innstrammingsforslagene, men noen tiltak har også møtt betydelig motbør.

Det gjelder forslaget om å øke botidskravet fra tre til fem år, kravet om fire års ventetid for familiegjenforening og forslaget om å gi alle enslige mindreårige asylsøkere midlertidig opphold.

– Jeg håper vi får tilslutning til det alt vesentlige av innstrammingsforslagene vi har på høring. Alt annet vil sende veldig tvetydige signaler ut av Norge, og det mener jeg vil være uheldig, sier Jensen til NTB.

I starten av året har antallet asylankomster til Norge gått betydelig ned.

– Men det er ingen garanti for at det vil vare, med den tilstrømmingen som skjer over Europas grenser, sier Jensen.

Både til Hellas og Tyskland har det kommet flere asylsøkere i år enn på samme tid i fjor.

– Nettopp derfor er det så viktig at vi klarer å få på plass et tilstrekkelig stramt regelverk, sier Frp-lederen.

KOMMENTAR (Arne Strand): Statsråd Listhaug provoserer

Støtte til omstridte forslag

Oslo Frp sluttet lørdag opp om flere kontroversielle asylforslag fra påtroppende fylkesleder i Oslo, Aina Stenersen, og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

Resolusjonen innebærer blant annet at alle asylsøkere skal sendes til lukkede mottak. Asylsøkeres rett til fri rettshjelp skal fjernes, og alle former for permanent opphold skal avskaffes, krever Oslo Frp.

– Lukkede mottak er ikke ny politikk for Frps del. Det har vi støttet i mange år. I vår avtale med KrF og Venstre om mottaksstrukturen er vi enige om at deler av den skal handle om lukkede mottak, sier Siv Jensen.

Forslaget fra lokallaget sendes nå til videre behandling i stortingsgruppen med noen mindre forandringer, blant annet en endret formulering rundt kravet om at innvandrere til Norge skal assimileres.

LES OGSÅ: – Listhaug-forslag bryter menneskerettighetene

«Politisk verksted»

Siv Jensen mener det er bra at Oslo Frp er et politisk verksted som diskuterer nye løsninger.

– Men selv om de fatter vedtak her i dag, betyr ikke det at dette er vedtatt Frp-politikk enda. Det skal bearbeides og diskuteres i andre fora i partiet senere, understreker hun.

Årsmøtets diskusjon rundt assimilering av innvandrere kommenterer Frp-lederen slik:

– Jeg har bare hørt det som har vært kommunisert rundt disse forslagene i mediene. Dette handler først og fremst om å bidra til at vi ikke får store forskjeller mellom mennesker som skal bo sammen i Norge.

Assimilering er en statlig politikk for å gjøre en språklig eller kulturell minoritet eller innvandret gruppe mest mulig lik majoritetsbefolkningen. (NTB)