Byggebransjen har opplevd et oppsving i aktiviteten de siste tre månedene. FOTO: HILDE UNOSEN

Oppsving for 
byggebransjen


De siste tre månedene har aktiviteten økt, og pilene pekt opp­over, for byggebransjen. Men eurokrisen lurer rundt hjørnet.

Norges Banks regionale nettverksrapport, som er basert på intervjuer med 313 bedrifter, melder om oppsving i aktiviteten i bygg - og anleggsnæringen de siste tre månedene. Samtidig sier den at bedriftene i bygg - og anleggsnæringen forventer større aktivitet de neste månedene. Byggenæringens landsforbund (BNL) bekrefter at tallene for byggenæringen de siste tre månedene har sett bedre og bedre ut.

- Både de tre siste månedene og året som helhet har vært positivt. Samtidig er bildet veldig blandet, og vi har valgt å nedjustere vår prognose for veksten i byggenæringen fra seks til fire prosent, sier Audun Lågøyr, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i Byggenæringens landsforbund.

Lågøyr forteller at bedriftene omsetter på et rekordhøyt nivå, og at det forventes at byggenæringen skal omsette for 325 milliarder kroner. Imidlertid merker både små og store entreprenører den europeiske uroen og frykten for et tilbakeslag i markedet.

- Det merker man også tydelig på det faktum at vi har nedjustert vår vekstprognose. Først og fremst er det investorenes uro for å investere i næringsboliger og folks tilbakeholdenhet på hyttemarkedet som gjør at vi nedjusterer prognosen, forklarer Lågøyr.

 

Frykter europeisk kaos

En av bedriftene som har tatt del i de gode tidene i byggenæringen er entreprenørselskapet Peab. Men også de er tydelige på at det nok vil merkes om den store finansuroen, som preger alle sektorer i Europa, vil skylle inn over Norge.

Mer forutsigbar blir ikke situasjonen av at byggebransjen tradisjonelt er blant de bransjene som først merker eventuelle svingninger, både oppover og nedover, i markedene.

- For oss har markedet de siste månedene vært godt, men vi vurderer selvsagt markedet fra måned til måned. Det ville være rart om noen av signalene fra markedet i Europa for øvrig ikke skulle nå oss, men det er ingen unormal situasjon for oss at markedene svinger, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Peab Norge, Line Fredriksen.

 

Regionale forskjeller

Hun understreker også at det er regionale forskjeller for firmaet, og at Trondheim og Nordvestlandet peker seg ut som områder med mye nybygging. I Oslo ser firmaet begynnende tegn til at prosjekter blir utsatt og at aktiviteten derfor flater ut. Samtidig forsøker Peab å helgardere seg mot eventuelle dårlige tider.

- Vårt viktigste forsvarsverk mot en eventuell nedgang i vår bransje er at vi har prosjekter spredt på forskjellige områder, og følgelig bygger vi alt fra næringsbygg til boliger. Det er en klar fordel for oss. Samtidig satses det ofte mye på anlegg og infrastruktur i nedgangstider, noe som også vil slå positivt ut for oss, understreker Fredriksen.

martin.moland@dagsavisen.no