Opposisjonspartier krever åpenhet for å hindre misbruk av støtteordninger

For å bidra til å hindre misbruk av regjeringens krisetiltak for næringslivet, ber MDG og Ap om at pressen og allmennheten få innsyn i tildelingene.

Både Miljøpartiet De Grønne og Arbeiderpartiet vil fremme forslag om åpenhet og innsyn i tildelingene når mellom 10 og 20 milliarder kroner i måneden skal betales ut til bedrifter og næringer rammet av koronakrisen, skriver VG.

– Vi må ta innover oss at Skatteetaten vil ha problemer med å drive god kontroll med så mange mottakere og så store summer, sier medlem av finanskomiteen Une Bastholm i MDG om forslaget om åpenhet partiet vil legge fram mandag.

Ekspertens råd etter brutalt fall i aksjemarkedet: Dette ville de gjort med 100.000 kroner nå (Dagsavisen+)

Også Arbeiderpartiet vil legge inn et forslag om økt åpenhet rundt tildelingene. Ap vil dessuten at bonuser og lederlønnsutvikling må begrenses i kriseperioden.

Regjeringen har allerede tenkt at Økokrim skal få en rolle i kontrollarbeidet. Der stiller førstestatsadvokat Petter Nordeng seg positiv til kravet om åpenhet.

– Forebygging av økonomisk kriminalitet er tjent med åpenhet. Åpenhet vil som hovedregel være forebyggende i seg selv. Dette minner litt om debatten om hvorvidt skattelistene bør være offentlige, sier Nordeng til VG.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen