Opposisjonen skjønner ikke hvorfor FNs migrasjonsplattform havner i Stortinget nå

Regjeringen kaster bort Stortingets tid med sin redegjørelse om FNs migrasjonsplattform, mener Ap, Sp og SV.

 

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) redegjorde torsdag om migrasjonsplattformen i Stortinget. Ap, Sp og SV kritiserte da regjeringen for å ha tatt saken til Stortinget først etter at Norge har sluttet seg til den.

SV-leder Audun Lysbakken mener dette handler om at Fremskrittspartiet har sovet i timen og ikke forstått hvor stort sinne saken ville utløse blant «sine egne».

– Lar seg stresse

– Vi har en regjering som lar seg stresse av Human Rights Service, Hege Storhaug og assorterte konspirasjonsteoretikere på ytre høyre fløy. Det er utrolig at regjeringen får seg til å presse seg inn på Stortingets dagsorden, bare fordi Fremskrittspartiet skal få reparere sitt forhold til disse miljøene, sa SV-lederen.

Sps Marit Arnstad tok opp at regjeringen ikke har kommet tidligere til Stortinget for å redegjøre, verken da de satte i gang prosessen i FN i 2016 eller før plattformen ble ferdig forhandlet.

– Senterpartiet har ikke noen sak å behandle, konstaterer hun.

Hun forutsetter at plattformen ikke avgir norsk suverenitet og kontroll over innvandringspolitikken. I så fall måtte regjeringen ha gått til Stortinget.

– Det regjeringen gjør nå er å bringe regjeringens uenighet inn i Stortinget, sier Arnstad.

– Tre setninger

Utenrikskomiteen leder Anniken Huitfeldt (Ap) kritiserte regjeringen for ikke å ha bidratt til å ha en informert debatt.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sa at hun hadde informert om saken da hun holdt sin utenrikspolitiske redegjørelse til Stortinget.

– Den inneholdt ikke mer enn tre setninger om migrasjonsplattformen, svarte Huitfeldt.

– Alvorlig

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det er uvanlig og alvorlig at Frp fremmer forslag om å si nei til FNs migrasjonsplattform etter at Norge har sagt ja til den.

– I etterkant er det en orientering om dette, og da fremmer Frp forslag om å gå ut av det Norge har sagt ja til, sier Støre.

Han mener debatten om migrasjonsavtalen i Stortinget torsdag var et underlig skue.

– At Norge har en splittet regjering, er helt uvanlig og alvorlig for Norge i en sak som handler om vår utenrikspolitske stemme, sier Støre.

– Det er alvorlig også fordi, som utenriksministeren sa i redegjørelsen, de som stiller seg utenfor plattformen, er for svekket kontroll. Det er en omtale av de landene som stiller seg utenfor, men også av Frp innenfor hennes regjering, sier Ap-lederen.

– Et parti som har justisministeren står, ifølge utenriksministeren, for svekket kontroll, sier Støre.

– Ikke tillit til utenriksministeren

FNs migrasjonsplattform går inn for å styre mediene, mener Frps Jon Engen-Helgheim. Han synes det er sterkt beklagelig at man setter Norges signatur på den.

Uttalelsen fra Fremskrittspartiet innvandringspolitiske talsmann fikk KrF-leder Knut Arild Hareide til å ta ordet da plattformen ble diskutert torsdag.

– Det er særs spesielt. Med den type uttalelser har Helgheim sagt at han ikke har tillit til utenriksministeren, sa Hareide.

Dissens

Frp har tatt dissens i regjering og fremmer altså forslag om at Norge må avvise FNs migrasjonsplattform. Helgheim mener blant annet den vil føre til et betydelig press på Norge for å endre norsk politikk, blant annet når det gjelder familieinnvandring.

– Denne avtalen legger opp til å bekjempe ulovlig migrasjon ved å gjøre den lovlig. Det er Frp sterkt imot, sa Helgheim.

Han mener migrasjonsplattformens formulering om mediedekning av migrasjon er sterkt beklagelig.

– Det er et svært problematisk punkt om hvordan staten skal gå inn og styre mediene, lære opp journalistene i god etisk omtale av migrasjon. Man setter Norges signatur på noe som er sterkt beklagelig og problematisk, sa Helgheim.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide påpeker imidlertid at plattformen ikke er en avtale og heller ikke skal signeres. I sin redegjørelse påpekte hun at Norge har understreket at pressefriheten står fast. (NTB)