Oppfordrer politikere til å bli flinkere til å skille snørr og barter

– Støre vet at fotlenke på asylsøkere og asylmottak utenfor Europa ikke lar seg gjøre med dagens lovverk, ei heller med de konvensjonsforpliktelser vi har, sier advokat Brynjar Meling om de siste utspillene om asyl- og innvandringspolitikk fra Arbeiderpartiet.

 

– Når jeg som advokat går ut og sier fra i samfunnsdebatten, så er det når vi er i utakt med våre forpliktelser og ikke gir mennesker som vi er forpliktet til å hjelpe, den hjelpen de skal ha. Støre vet at såvel fotlenke på asylsøkere og asylmottak utenfor Europa er ren retorikk, og ikke lar seg gjøre med dagens lovverk, og ei heller med de konvensjonsforpliktelser vi har. At Støre ikke vil kritisere Gharahkhani, for stå for hans regning. Og det er i alle fall ryddig at han ikke gjør det i mediene.

Det sier advokat Brynjar Meling.Tidligere i mai stilte han Støre spørsmålet på Twitter om det å ta opp kampen med Frp om å være tøffest i kjeften om innvadringspolitikk, bidrar til at Arbeiderpartiet mister flere velgere enn de vinner.

Vil ikke kritisere

Lørdag uttalte Ap-lederen til Dagsavisen at Arbeiderpartiet skal ha en raus og forpliktende integrering, men ville ikke kritisere kollega og partiets innvandringspolitiske talsmann Masud Gharahkhani, som har fått kritikk internt i partiet, for å føre en hard asyl- og innvandringsretorikk, og har blant annet tatt til orde for å sette fotlenke på asylfamilier, og å opprette asylmottak utenfor Europa. Støre understreket at han var skeptisk til å opprette mottak utenfor Europa, og at sosialdemokratiske verdier må ligge i bunn for partiets innvandringspolitikk, og verdier om rett og plikt, en såkalt «tough love».

– Vi må tilpasse politikken til den tida vi lever i. Over hele Europa pågår det en bred debatt om integrering og migrasjon. I dag mangler Europa en fungerende politikk på det feltet, uttalte Støre.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Skille snørr og barter

Men fotlenke og mottak utenfor Europa lar seg ikke gjøre uansett hva man måtte mene, med lovverket som er i dag, eller med de konvensjonsforpliktelser Norge har, minner Meling om.

– Hvis jeg skal tillate meg å synse litt, så vil jeg oppfordre politikerne til å bli flinkere til å skille snørr og barter. Det er helt åpenbart at det går an å ha en forsvarlig og god saksbehandling i flyktning- og innvandringssaker, samtidig som det må være legitimt å diskutere medlemsvilkårene i rikmannsklubben Norge AS. Der får Støre si hva han vil for min del. Det jeg mener noe om, er hvordan de behandles i søknads- og vedtaksprosessen på utlendingsrettens område, sier advokaten som er kjent som Mulla Krekars forsvarer. Meling understreker at han kommenterer som samfunnsdebattant, men med bakgrunn i sin kunnskap som advokat på saksområdet.

Les også: – Vi skal være rause

– Forsøpler ordskiftet

– Når jeg tillater meg å kritisere Gharahkhani, så er det når han bidrar til å forsøple ordskiftet på et område som handler om mennesker i krise og nød, og som har det ille nok, om de ikke skal bli møtt med slik retorikk i tillegg, avslutter Meling.

Dagsavisen har forsøkt å komme i kontakt med Masud Gharahkhani søndag, uten hell.

Les også: – En måte å slippe å få dem hit på