Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har innledet undersøkelser etter at et islamfiendtlig miljø på sosiale medier har oppfordret meningsfeller til å gå inn i Heimevernet for å kjempe mot muslimer i Norge. Her Heimevernets innsatsstyrke Grebe under en øvelse. HV-soldatene som er avbildet har ingenting med den konkrete saken å gjøre. FOTO: MATTIS WENNEMO/FORSVARET

Oppfordrer islam fiendtlige

Slår alarm: Forsvarsansatte har varslet PST om at et ytterliggående, ekstremistisk miljø oppfordrer islamfiendtlige til å gå inn i Heimevernet.

Oppfordrer islam fiendtlige

til å gå inn i Heim evernet

l Antiislamister vil yte fysisk motstand mot norske muslimer

Redaksjonelt samarbeid

Denne nyhetssaken er et resultat av et redaksjonelt samarbeid mellom Dagsavisen og Hate Speech International (HSI). HSI er et uavhengig, journalistisk fagnettverk som dekker ekstremisme og ekstremistiske organisasjoner i Europa, Nord-Afrika og Midtøsten. HSI er en del av Global Investigative Journalism Network (GIJN), et internasjonalt nettverk av uavhengige sentre for undersøkende journalistikk. HSI er støttet økonomisk av Utenriksdepartementet og Fritt Ord. HSIs donorer har ingen kunnskap om og medvirker heller ikke til HSIs redaksjonelle virksomhet.

Slår alarm: Forsvarsansatte har varslet PST om at et ytterliggående, ekstremistisk miljø oppfordrer islamfiendtlige til å gå inn i Heimevernet.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal ha innledet undersøkelser i kjølvannet av bekymringsmeldingen. Det er ikke klart om det er åpnet formell etterforskning eller om saken foreløpig håndteres som en såkalt «forebyggende sak».

— Vi kan ikke kommentere enkeltsaker. På generelt grunnlag kan jeg si at vi har en økende bekymring knyttet til islamfiendtlige miljøer i Norge, sier informasjonssjef i PST, Martin Bernsen.

PST advarte i sin siste trusselvurdering mot at økende rekruttering til ekstreme, islamistiske miljøer kan bidra til en motreaksjon fra høyreekstreme.

«Selvforsvar mot Islam»

4. oktober i år: En pensjonert, tidligere toppleder for en internasjonal organisasjon som hevder å motta norsk statsstøtte, kommer med en oppfordring på sin offentlige Facebook-side: «Hjemmevernet/Heimevernet kan være organisasjonen du går inn i for å gjøre ditt for i bekjempe Islam i Norge. De hører ikke hjemme her hos oss, og bør hjelpes til å forlate vårt land.»

Han legger til:

«Ungdom og menn/kvinner med mot, under 50 år bør kunne gjøre innsats i Hjemmevernet, med trening i selvforsvar og fra Forsvaret og Politiet, bør de kunne delta i organisert fysisk selvforsvar mot Islam.»

Oppfordringen ble begrunnet slik:

«Domstolene forsvarer oss ikke, Politiet forsvarer oss ikke, politikerne forsvarer oss ikke, Regjeringen forsvarer oss ikke. Da må Hjemmevernet forsvare oss. Så enkelt er det. Dann Hjemmevernsgrupper NÅ! Det du bor. Ta initiativet selv.»

Mannen har ytret seg tydelig islamfiendtlig på sosiale medier. 7. januar i år mente han at Norge burde kjøpe opp «bananrepublikken Sverige». «Første prosjekt er repatriering (hjemsendelse, red.anm.) av alle muslimer».

Nylig skrev 68-åringen på Twitter og Facebook følgende om nyvalgt AUF-leder Mani Hussaini, som er muslim og flyktning fra Syria: «Pass på å ta denne muslim-amøben i kragen så ofte du kan!»

Fra sin twitterprofil roste mannen tidligere samme dag Frp-politikeren som ønsket seg et muslimfritt Hedmark.

Flere meningsfeller

Amund Garfors, som er aktiv i Folkebevegelsen mot innvandring (FMI) og tidligere fylkesleder for Demokratene i Nordland, dukker hyppig opp i FB-trådene til 68-åringen. Slik kommenterte Garfors AUF-leder Mani Hussaini: «Infiltrasjon er noe disse folka kan til gagns. Lover ikke godt for Norges framtid!»

Garfors tok i 2005 til orde for at Heimevernet burde rustes opp «for å bekjempe den muslimske invasjonen av Norge». Aftenposten tok kontakt og spurte mannen om han ville sette inn Heimevernet mot muslimer.

«Selvfølgelig, hvis de begynner å trøble. Det er galskap at vi har trukket inn HV-folkenes våpen. De må på plass igjen», svarte Garfors.

Balltre og AG3

68-åringen Dagsavisen i dag omtaler er samme mann som truet med å ta med seg balltre på nasjonaldagen for å protestere mot at 17. mai-komiteen i Oslo i fjor ble ledet av Shoaib Sultan fra Miljøpartiet De Grønne.

Mannen har også deltatt i FB-diskusjoner som er administrert av framtredende personer fra den antimuslimske gruppen Norwegian Defence League (NDL). Det var på en slik diskusjonsgruppe at vedkommende skrev: «Trist at vi må ta med balltre i 17. mai-toget i år». En annen deltaker i diskusjonen svarte: «Balltre … ta med en AG3».

Da han ble konfrontert med uttalelsene, svarte 68-åringen: «Din idiot, er du helt tett mellom øra? Virker slik. Ingen her vil bruke balltre. Bare dere fascistene i AP og kommunistpartiet SV».

«Landssvikere»

Også 22. januar i år kan 68-åringen tolkes i retning av at han mener at det kan bli aktuelt å gå lenger enn bare å ytre seg:

«Etnisk norske vil forsvare seg nå mot angrepene fra det muslimske brorskap som vil utrydde det norske og overta landet. Og deres norske klakører som sviker sitt folk. Slik vi gjorde under annen verdenskrig», skrev han. 25. februar i år kom et partipolitisk angrep.

«Alle bør nå fokusere målrettet på landssvikerne i Venstre og KrF, som ønsker fortsatt gode vilkår og muslimsk invasjon i Norge. Det er ingen grunn til å tilgi dem. For de vet hva de gjør», skrev mannen.

Som mange i det antimuslimske internettmiljøet nærer 68-åringen en særlig motvilje mot Ap, som beskyldes for å ha jobbet systematisk for «en økende islamisering av Norge» i flere tiår. Også Frp får imidlertid gjennomgå. «Det har blitt klart for oss at Frp bare er interessert i å kjøre sorte limousiner», skrev mannen i mai, «ikke å få slutt på og rydde opp i alle skadevirkningene av den muslimske innvandringen. De er derfor ikke lenger et nyttig parti i kampen mot den muslimske invasjonen».

Siden har han gjentatte ganger tatt til orde for etablering av et nytt politisk parti «som kan frigjøre oss fra islam».

Forsvaret tar avstand

- Heimevernets ledelse tar avstand fra slike uttalelser. Vårt primære oppdrag er å beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner. Vi beskytter alle mennesker, uavhengig av etnisitet eller religiøs overbevisning, skriver pressetalsmann og oberstløytnant Nils Arne Skaret i Heimevernsstaben i en epost til HSI og Dagsavisen.

HV-staben har ikke sendt en «formell bekymringsmelding» til PST, men saken er kjent for Heimevernets ledelse. Ifølge oberstløytnanten er dette den første saken av sitt slag.

Skaret påpeker at Forsvaret rutinemessig sjekker bakgrunnen for å vurdere om søkerne er skikket til å være HV-soldat og til å ha våpen hjemme. Den kommunale HV-nemnden består av representanter fra kommunestyret, politiet, helsevesenet og en områdesjef.

ks@hate-speech.org

os@hate-speech.org

«Vi har en økende bekymring knyttet til islamfiendtlige miljøer i Norge.»

Martin Bernsen, PST

«Sitat»