Erik Lunde, KrF.

Ønsker olje-avtale i Arktis

– Oljeressursene i Arktis bør bli liggende i bakken.

 

Det sier Erik Lunde, medlem av KrFs programkomité, som i dag legger fram sitt andreutkast til stortingsprogram.

«Forskning viser at de dyreste oljeressursene burde forbli i bakken for all tid dersom vi skal ha mulighet for å nå klimamålene. Av denne grunn vil vi jobbe for en internasjonal avtale som begrenser oljeutvinning i Arktis», heter det i utkastet.

– Områdene rundt Nordpolen inneholder 5 prosent av verdens kjente oljeressurser og anslagsvis 25 prosent av de uoppdagede olje- og gassressursene. Det er mye energi dere ikke vil unne verden?

– Vi er klar over at dette er ettertraktende ressurser og at det derfor kan bli vanskelig å få til en internasjonal avtale. Men det er hevet over enhver tvil at om vi skal nå klimamålene i Paris-avtalen, må mye av oljen bli liggende i bakken. Vi kan ikke fortsette å basere oss på fossil energi. Derfor er det viktig at Norge jobber for en avtale som sikrer at oljen i Arktis blir liggende, svarer Lunde.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Også av hensyn til den sårbare naturen i Arktis er det viktig med en avtale, så forslaget har en dobbel dimensjon, tilføyer han.

Til det at Norge selv, ved regjeringen, ønsker oljeutvinning i Arktis, har Lunde blant annet følgende å påpeke.

– Det store flertallet på Stortinget sier at klimaendringene er vår tids største utfordring, og at de kan ødelegge livsgrunnlaget vårt.