Tina Shagufta Kornmo, leder i LIM-nettverket, er glad for den tydelige linjen mot bønnerom i Oslo-skolen. FOTO: LUCA KLEVE-RUUD

Ønsker ikke bønnerom

Tina ­Shagufta Kornmo i LIM mener det bør bli nasjonal politikk at bønnerom er uønsket i skolen, for ­barnas skyld.

- Det er et paradoks om vi, etter å ha jobbet 20-30 år for å få kristendommen ut av klasserommet, skulle begynne å lage spesialordninger for religiøse grupper. På skolen er det læring som er det viktige, å legge til rette for religionsutøvelse er ikke skolens primæroppgave, fastslår Tina Shagufta Kornmo i LIM-nettverket (nettverk for likestilling, integrering og mangfold) overfor Dagsavisen.

Debatten har gått friskt etter at NRK i går kunne melde at Carl I. Hagen (Frp), med trusler om å velte budsjettavtalen, hadde fått skolebyråd Torger Ødegaard til å nekte Oslo-skolene å etablere egne bønnerom. Saken kom opp etter at det ble kjent at Hellerud videregående skole ville opprette et eget «stillerom for bønn», fordi de opplevde at elever gikk i kjelleren og andre steder for å be.

 

Kritikk fra Halvorsen

- Vårt utgangspunkt var at vi ville ha det i ordnede former, for å få et trygt og godt og læringsmiljø slik at vi vet hva som skjer. Jeg prøver å finne gode løsninger, men når det er fattet en beslutning, forstår jeg den, sier rektor Tora Mørstad ved Hellerud videregående til Dagsavisen.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) gikk i går hardt ut mot Oslos skolebyråd: Til NRK fastslo hun at Ødegaard har snudd 180 grader etter press fra Frp, etter at han tidligere har uttalt at det er opp til rektorene.

- Elevene har ikke rett til et stillerom. Men jeg mener at det er klokt at beslutningene tas ved hver enkelt skole. Ødegaard bør stole på rektorene sine, sa Halvorsen.

Torger Ødegaard avviser overfor Dagsavisen kritikken blankt, og mener Carl I. Hagens press ikke har noe med beslutningen å gjøre. Byråden står fast på at han ikke har snudd i saken.

- Sist jeg var ute og diskuterte dette, støttet jeg en rektor på Ulsrud som sa nei til bønnerom. Skolen er en kunnskapsinstitusjon. Onsdag ble jeg kjent med at noen ville opprette et bønnerom. Da gikk jeg ut og sa at jeg ikke syns det er en naturlig oppgave for Oslo-skolen, sier Ødegaard.

- Det var jo en debatt om dette i vår, og da ble du oppfattet som at du mente det var opp til hver enkelt skole?

- Det er jeg uenig i. Det klare signalet jeg ga da, var at dette ikke var skolens oppgave. Slik ble det også oppfattet i Oslo-skolen. Det er en tydelig linje her.

 

- Skaper Press

Islamsk Råd Norge har tidligere tatt til orde for å åpne stillerom på norske skoler, der elever for eksempel kan be. Generalsekretær Mehtab Afsar uttalte i går at han var skuffet over signalet fra skolebyråden. Afsar mener også at Carl I. Hagen har misforstått når han blant annet trekker fram hensynet til de som kan føle seg presset. - Man driver ikke med radikalisering selv om man har behov for å be en bønn, påpeker han til NRK.

Tina Shagufta Kornmo i LIM mener nettopp hensynet til de barna som kanskje ikke ønsker å be på skolen bør være avgjørende.

- De miljøene som forventer stille- eller bønnerom, er de samme som har et sterkt press innad. Det kan gjøre det ekstra vanskelig for barn i disse miljøene å velge annerledes enn det ledere i disse gruppene forventer. Tenk hvilket press disse barna ville oppleve. Jeg syns dette er noe man bør være tydelige på nasjonalt. Det bør ikke spille noen rolle om man går på Ullern eller Hellerud videregående skole. Skolen er ikke stedet for religionsutøvelse, til det har vi religionshus, sier hun.