Helseminister Bent Høie fikk innføring i effektiviseringstiltak på Lovisenberg diakonale sykehus av Lars Vasli, sjef ved kirurgisk klinikk.

Ønsker flere leger i kveldsarbeid

HELSE: På fire år har Lovisenberg Diakonale Sykehus økt antallet kirurgiske konsultasjoner med 5.000 i året. Helseministeren vil at flere sykehus skal utvide åpningstidene for å øke kapasiteten, som Lovisenberg.

I går var helsetopper som helseminister Bent Høie og sjefen for Helse Sør-Øst, Peder Olsen, på plass på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Der fikk de høre hvordan sykehuset de siste årene har gjennomført flere tiltak for å møte den økende strømmen av pasienter. Høie sier at flere av Lovisenbergs løsninger, slik som utvidede åpningstider, er aktuelt for alle norske sykehus.

 

Ressursfordeling

Administrasjonen på Lovisenberg peker ut to punkter som har vært særlig viktige for sykehusets økte effektivitet:

* Kveldsåpen poliklinikk.

* Fysioterapeuter og sykepleiere har tatt over flere deler av behandlingen for leger og kirurger.

- Kirurgisk klinikk har økt antallet konsultasjoner av nye pasienter fra cirka 10.000 nye pasienter i 2010 til cirka 15.000 i 2013. Et stort antall kontroller som tidligere har vært utført av legene, er tatt over av sykepleiere og fysioterapeuter. Med det har vi kunnet frigjøre lege- og kirurgressurser som heller kan arbeide i operasjonssalene, forteller Lars Vasli, sjef ved kirurgisk klinikk.

Vasli poengterer at en operasjonssal er langt dyrere å drifte enn en poliklinikk.

- Derfor er det svært viktig å sikre best mulig utnytting av operasjonssalens åpningstider. Ved å i større grad benytte oss av fysioterapeuter og sykepleiere, samt å åpne poliklinikken på kveldstid, har vi klart det. Det er nok trygt å si at det finnes mye ubenyttede ressurser på kveldstid også på andre sykehus. Tiltak som dem vi har gjennomført, kan lette på køer og ventetid, sier han.

 

Mer kveldsåpent

Under møtet ble det referert til hvordan økende befolkning, økt andel eldre, økt forventet levealder og bedre medisinske behandlingsmuligheter er med på å bidra til å øke pasientpresset på norske sykehus. Administrerende direktør Torger Ødegaard ved Lovisenberg mener effektivisering av norske sykehus vil bli helt nødvendig for å møte den stadig økende strømmen av pasienter.

- Å arbeide for bedre ressursutnytting er rett og slett noe vi må fokusere på, sier Ødegaard.

Til den påstanden nikker Høie bekreftende.

- Men som så mye annet, blir dette fort et spørsmål om lønn. Jeg har gitt oppdrag til helseregionene om å utvide åpningstider, og det pågår en forhandling mellom partene nå, sier Høie.

Spekter Helse er den dominerende arbeidsgiverorganisasjonen for virksomheter innen norsk spesialisthelsetjeneste og favner om både private og offentlig eide virksomheter innen helse og omsorg. Høie forteller at det er de som må gjøre noe med norske legers lønnsforhold dersom økt bruk av sykehus på kveldstid skal være mulig.

- Når det er sagt, tr or jeg også at det fremdeles er potensial for å organisere mye av arbeidet ved norske sykehus mer effektivt på morgen og ettermiddag, innenfor de åpningstidene vi allerede har, legger Høie til.

 

I forhandling

I forrige uke fremmet Jan Bøhler (Ap) et ønske i Dagsavisen om å gjenreise Aker sykehus for å møte pasientpresset på sykehusene i hovedstadsområdet. Sjefen for Helse Sør-Øst, Peder Olsen, mener det ikke er den samlede kapasiteten som er hovedproblemet, men heller fordelingen av pasienter.

- Faktisk viser delresultater fra analyser utført av Sintef at kapasiteten på sengeplasser fram til 2030 er omtrent passe i Oslo-regionen. Hovedproblemet er pasientstrømmen, som for eksempel nå skaper for stort press på Ahus, sier han.

Lovisenberg er Norges største private sykehus, men er en integrert del av Oslos offentlige helsetilbud gjennom en driftsavtale med Helse Sør-Øst. Fra og med 1. februar har både Lovisenberg og Diakonhjemmet tatt imot flere pasienter fra Ahus, på grunn av sprengt kapasitet. Olsen tror at det å bruke private sykehus til spesialiserte oppgaver, slik Lovisenberg nå benyttes, er en hensiktsmessig måte å fordele pasienter på.

- Det er selvsagt også aktuelt å se på utvidede åpningstider, slik man har gjennomført her. Men det avhenger av de pågående forhandlingene om legers lønn, sier han.

oda.faremo.lindholm@dagsavisen.no