– Å kjøpe sex er tabubelagt og ikke noe menn skryter av i kompisgjengen. De trenger noen å snakke og reflektere sammen med, sier Daniel Getz, rådgiver i Reform – Ressurssenter for menn.

Ønsker bøter som svir på pungen

SEXKJØP: Hvor mye skal det koste å kjøpe et menneske? Er 15.000 kroner greit? 25.000? Eller kanskje 50.000? Spørsmålet reises av politioverbetjent Jarle Bjerke i seksjon mot organisert kriminalitet i Hordaland.

Han sitter ikke på fasiten, politimannen som leder arbeidet mot menneskehandel i Bergensregionen. Det eneste han vet er at bøtene må svi skikkelig på pungen om sexkjøploven skal avskrekke menn fra å kjøpe forbudt sex. For selv om forbrytelsen er den samme, reagerer Politi-Norge høyst ulikt på sexkjøp etter at det nye lovforbudet kom 1. januar 2009.

- Jeg synes det er altfor lite fokus på kundene og deres holdninger og handlinger i denne debatten. Det handler nesten bare om kvinnene, og her lever myten om den lykkelige prostituerte i beste velgående. Ikke minst takket være mediene som intervjuer de samme kvinnene gang på gang, sier Bjerke.

 

Les også: - Tvinges tilbake til prostitusjon

 

Vil beholde sexkjøpforbudet

Han spør seg om økningen av bøtene ville hatt en annen effekt på sexkjøperen hvis det hadde kostet 50.000, og ikke 15.000 kroner eller 7.000 kroner.

- De fleste som kjøper sex av utenlandske kvinner, er jo vanlige familiefedre. Selv ville jeg vært nesten konkurs med en uforutsett ekstrautgift på 50.000 kroner. Ikke ville det vært lett å redegjøre for pengebruken hjemme heller, sier Bjerke.

Dagsavisen har i en rekke artikler den siste måneden satt søkelyset på den organiserte menneskehandelen som skjer rett foran øynene våre på gata i Norges byer. Neste uke skal regjeringen evaluere sexkjøploven, og ta stilling til om loven skal oppheves eller fortsette. En ting som er helt sikkert, er at de store politidistriktene vil beholde den.

- Det er ingen tvil om at det organiserte sexmarkedet i land hvor salg av sex er lovlig er langt større enn i Norge, sier Bjerke.

 

Les også kronikk på Nyemeninger.no

 

15 tatt i Bergen

Hittil i år er 15 sexkunder bøtelagt i Bergen og Hordaland. Som i Rogaland ligger bøtenivået på 15.000 kroner. I Oslo er straffen for å kjøpe sex 25.000 kroner eller seks måneders fengsel. Bøtene er blitt forhøyet til 30.000 kroner etter behandling i tingretten. To saker i Drammen ble avgjort med bøter på 7.000 og 8.000 kroner, det samme i Agder. Nordland og Sør-Trøndelag har hatt 10.000 kroner som nedre grense.

- Jeg synes kanskje 15.000 kroner er en lav pris for å kjøpe et menneske. Prisen kan godt gå opp med noen tusen, sier Bjerke.

Han mener det vil virke forebyggende med samme bøtesats for brudd på sexkjøpsloven i hele landet, for eksempel på Oslo-nivå.

 

Les også:

Ingen bakmenn dømt i 2013

- Når du er prostituert, er du redd hele tida

Kommer fra hele verden for å selge sex

 

Bøter et ikke-tema

Daniel Getz er rådgiver i Reform, ressurssenter for menn, som driver tilbudet KAST - et skreddersydd tilbud til menn som kjøper sex. KAST er forkortelse for Kjøp Av Seksuelle Tjenester. I sommer har vel én mann i uka henvendt seg til KAST - åpent eller anonymt for å snakke, diskutere og få råd og veiledning. Sexkjøpere får også tilbud om timesamtaler og smittesjekk hos lege.

- Hva synes de som henvender seg til dere om bøtenivået?

- Vet du, det er sjelden et spesielt tema. Vi legger ikke skjul på at kjøp av sex er en ulovlig atferd i Norge, men vi inntar ingen fordømmende holdning til dem som kontakter oss, sier Getz.

- Det er mange tabuer knyttet til kjøp av sex, det er ikke noe de skryter av i kompisgjengen. Mange trenger rett og slett noen å snakke og diskutere med. Vi prøver å få dem til å reflektere rundt temaene og endre på vanene sine. Noen kjøper sex fordi de har behov de ikke får dekket av partneren sin, og ikke greier å snakke med henne om. De er slett ikke fornøyd med praksisen sin, sier Daniel Getz.

- Menn som kjøper sex støtter en kjempestor organisert industri. Å tro noe annet er naivt, og det prøver vi å få dem til å gå i seg selv og tenke gjennom, sier Daniel Getz.

Han forteller at Reform får regelmessige henvendelser fra utlandet om ­problemet med å få menn til å endre praksis så lenge det er lovlig å kjøpe sex.

- Hvordan få dem til å endre praksis da, spør de.

nina.johnsrud@dagsavisen.no