Olsen: Tangens økonomiske forhold i samsvar med reglene

Sentralbanksjef Øystein Olsen forsvarte ansettelsesavtalen med den nye oljefondssjefen Nikolai Tangen i en høring i Stortinget mandag.

– Hovedstyret er klar på at Tangens økonomiske forhold, etter de avtaler som er inngått, er i samsvar med de etiske prinsippene og innenfor det etiske rammeverket som gjelder for alle ansatte i Norges Bank, sa sentralbanksjefen.

Olsen understreket at bankens hovedstyre, som han selv leder, mener det har demmet opp for mulige interessekonflikter mellom Tangens private økonomi, eierskap og investeringer og jobben som oljefondssjef.

Risikoen for interessekonflikter er «etter alle praktiske formål eliminert», ifølge Olsen.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Skatteparadis

Julie Brodtkorb, som leder Norges Banks representantskap, sier representantskapet har bekymret seg for Nicolai Tangens plasseringer i skatteparadis.

Den påtroppende oljefondssjefen eier 43 prosent i selskaper som er registrert på Cayman Island og i Irland.

– Det er klart at når NBIM (Norges Bank Investment Management, red.anm.) ble pålagt å ha et forventningsdokument om skatt og åpenhet, så er det fordi storting og regjering uttrykte en klar forventning når NBIM investerer. Det er jo for å påvirke åpenhet om skatt og andre forhold, sier Brodtkorb.

Hun legger til at representantskapet ikke ønsker at det å ha en sjef som har plasseringer i skatteparadis, skal svekke Norges holdning.

– Vi forutsetter at Tangens forretningsmessige forhold følger bankens forventningsdokumenter om skatt. Så har vi konstatert at hovedstyret ikke har lagt fram for oss eller offentliggjort hvilke undersøkelser de har gjort, som gjør at de kan konkludere med at så er tilfelle, la hun til på spørsmål fra Arbeiderpartiets Hadia Tajik om Tangens eierinteresser stred med bankens egne regler.

– Forventningsdokumentene er basert på formelle krav fastsatt av regjering og storting, og på den bakgrunn er vi opptatt av at holdninger til plasseringer i skatteparadis fra norsk side ikke svekkes, la hun til.

Beste evne

Sentralbanksjef Øystein Olsen fastholdt at hovedstyret etter beste evne har forsøkt å svare på spørsmålene fra Norges Banks representantskap om finansielle plasseringer i skatteparadiser.

Arbeidet med Tangens arbeidsavtale er nå sluttført, og Tangen har overlatt forvaltningen av Ako Capital til uavhengige parter, ifølge sentralbanksjefen.

– En rekke erklæringer skal sikre at Tangen ikke får noen informasjon om sin formue og Akos disposisjoner. Nikolai Tangen har oppfylt de krav hovedstyret har stilt til reorganisering, sa Olsen.

Han understreket at det aldri var noe krav fra sentralbanken at Tangen skulle helt ut av Ako Capital, og at det nå er sikret «full uavhengighet» mellom oljefondet og Akos disposisjoner. (NTB)

Les også: Brodtkorb i Tangen-høring: – Risikoen for interessekonflikter er ikke eliminert