Milliardene renner inn for Oljefondets leder, Yngve Slyngstad.

Oljefondet lever opp til navnet

Fjorårets gode avkasting i Oljefondet har sin pris.

 

Avkastningen i fjor var på 6,9 prosent, noe som tilsvarer 447 milliarder kroner. Det framgår av årsrapporten som ble lagt fram i går, skriver NTB.

– Hovedstyret er tilfreds, kommenterer Øystein Olsen, leder for hovedstyret i Norges Bank.

– Fondet fikk nok en gang god avkastning, sier Oljefondets sjef, Yngve Slyngstad.

– En svært skuffende utvikling for Oljefondet, sier derimot Christoffer R. Klyve, konstituert leder i Framtiden i våre hender (FIVH).

Les også: - Må gjøre litt vondt i Frp-sjela

– Uakseptabel grad

Når sistnevnte konkluderer på den måten, henger det sammen med følgende:

* Oljefondets andel i fossil energi økte med 50 milliarder kroner i løpet av 2016.

* Investeringene i de ti største fornybarselskapene gikk ned.

Dette skjedde til tross for fjorårets innføring av et klimakriterie vedtatt av Stortinget, i de etiske retningslinjene til Oljefondet. Her heter det at «observasjon eller utelukkelse kan besluttes for selskaper der det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for (…) handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser.»

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kjøper seg opp

Til tross for dette har Oljefondet økt sine investeringer i selskap som Exxon, Chevron og Suncor, som ifølge FIVH alle er blant selskapene «som sterkest bidrar til klimaendringer. Oljefondet har også økt sine investeringer i Shell med nesten 25 milliarder kroner, ifølge miljøorganisasjonen.

– Det er problematisk at Oljefondet øker sine investeringer i fossil energi når de kunne ha satset tungt på fornybar energi. I et klimaperspektiv bidrar Norges Bank til å øke problemet framfor å investere i løsningen. På sikt vil klimamålene gjøre det siste årets investeringer ulønnsomme, sier Klyve.

Oljefondet utgjorde 7.510 milliarder kroner ved utgangen av fjoråret.

Les også: Oljefondets gullalder trolig over