OLje- og energiminister Tord Lien (Frp) tror det norske oljeeventyret har mange år foran seg. Han tror ikke et grønt skifte til mer fornybar energi skjer over natten - men mener regjeringen jobber hardt for å legge til rette for en grønnere utvikling.

- Oljealderen 
er ikke over

NORSK SOKKEL: Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) tror Norge fortsatt vil gjøre store oljefunn. Det grønne skiftet vil skje gradvis, tror han.

Norge har aldri vært mer oljeavhengig. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 satt Ola og Kari nordmann personlig rekord i oljepengebruk: 164 milliarder kroner.

Samtidig gir olje- og energiminister Tor Lien (Frp) ingen signaler om å trappe ned norsk oljeaktivitet - snarere tvert imot.

- Oljealderen er ikke over, understreket Lien da han i går talte til LO-forbundet Industri Energis landsmøte på Folkets Hus i Oslo.

- Vi må lete og gjøre nye store funn, både i nye og kjente områder. Norsk sokkel er fortsatt attraktiv, sier Frp-politikeren.

 

Store oljereserver

Da finansminister Siv Jensen (Frp) presenterte regjeringens opplegg for statsbudsjett brukte hun 17 oljemilliarder mer enn i fjor. Regjeringen legger opp til å bruke 3,0 prosent av oljefondets avkastning - en økning fra 2,8 prosent sist budsjett.

Samtidig som flere etterlyser en sterkere innsats for å realisere et grønt skifte med større satsing på fornybar energi, mener Tord Lien olje og gass er viktigst å satse på framover.

- Etter 40 års produksjon ligger fortsatt halvparten av oljeressursene i bakken. Potensialet er enormt, sier Lien til stor applaus i landsmøtesalen til Industri Energi på Youngstorget.

Han legger til at en del av jobben som oljeminister er å få huden full.

- Mest kjeft får jeg når jeg snakker opp olje- og gasseventyret, sier statsråden fra Øksnes i Nordland.

 

Oppsigelser og prisfall

Ap-leder Jonas Gahr Støre brukte sin tale til landsmøtet til å slå fast at Norge skal ha høy aktivitet på norsk sokkel i lang tid framover.

Den siste tida har investeringene i petroleumsnæringen falt og hundrevis av jobber er borte. Oljeprisen stuper. Helge Lund har sagt opp i Statoil, og selskapet må kutte 1.600 stillinger.

- Det er krevende tider for olje- og gass. Arbeiderpartiet har vedtak på at vi ønsker høy aktivitet på norsk sokkel. Det står vi ved, sier Støre. Han mener Norge må utvikle seg videre som energinasjon.

- Vi må kvitte oss med «hva skal vi leve av etter oljen?» - det er for statisk. Vi lever i energialderen og utvikler oss, sier Ap-lederen og peker på mulighetene innenfor vind- og vannkraft.

Støre mener Norge må ta sin del av klimaansvaret for å stanse den globale oppvarmingen før den når to grader.

- Hva er morgendagens industrieventyr? Vi må tenke nytt og bygge landet, sier Støre.

 

Ikke grønn over natta

Til tross for oljeentusiasmen mener statsråd Lien regjeringen satser helhjertet for å gjøre samfunnet grønnere og mer fornybart.

- Når kommer det grønne skiftet?

- Når det kommer? Vi må jo ikke forville oss inn i en forestilling om at vi går fra det ene til det andre over natta.

- Vi kommer til å produsere olje- og gass i minst 50 år til - og samtidig må vi legge til rette for mer fornybar kraftproduksjon i Norge. Vi må ta kraften i bruk i industrien og til mobilitet, sier olje- og energiministeren.

Han trekker fram at regjeringen arbeider med å styrke kraftnettet i Norge og øke tempoet på konsesjonene til vannkraft. Nye avskrivningsregler for vindkraft skal også gi investeringer i vindmøller oppdrift.

 

Vil ha store grep

Norge har bygd opp en verdensledende olje- og gassindustri ved betydelig hjelp av staten. Jonas Gahr Støre mener det kan være aktuelt å ta i bruk store statlige virkemidler for å få til et grønt skifte - på samme måte som oljeeventyret ble til.

- Det har vi gjort med elbilene. Staten er fratatt inntekter for at fellesskapet skal få klimafordeler. Sånn må vi også tenke på andre områder, sier Ap-lederen og åpner for stor skala bruk av slike subsidier for å farge samfunnet grønnere.

havard.therkelsen@dagsavisen.no