Olav Thon var ifølge skattelistene Norges mest formuende ved siste årsskifte. FOTO: NTB SCANPIX

Olav Thon rikest

SKATTELISTENE: Olav Thon (90) er med en formue på snaut 10 milliarder kroner fortsatt Norges rikeste. Høyest inntekt i 2012 hadde bergensmannen Trond Mohn (70) med 323 millioner kroner.

Trond Mohn betalte ifølge 2012-skattlistene – som ble lagt fram natt til fredag – drøye 134 millioner kroner i skatt. Nummer to på inntektslista for Norge er sønnen, Frederik Wilhelm Mohn, med 142 millioner kroner.

Penger fra industri

Trond Mohn, som ifølge NRK har gitt over 700 millioner kroner i pengegaver til forskjellige formål innen utdanning, forskning og idrett, hadde en formue på 3,9 milliarder kroner ved utgangen av fjoråret. Inntektene kommer blant annet fra bedriften Frank Mohn AS, som leverer utstyr til skipsnæringen og oljeindustrien.

Espen Nordhus, nummer tre på inntektstoppen, tjente 104 kroner millioner i 2012, mens Alf Christian Thorkildsen på plassen bak hadde en inntekt på 102 millioner kroner. På femteplass kommer Peter Groth, med en inntekt på 96 millioner kroner. Den neste er hotellkongen Petter Stordalen, som dro inn 88 millioner kroner.

Økte formuer

Eiendomskongen Olav Thon står oppført med en formue 9,919 milliarder kroner for 2012 og var ved utgangen av fjoråret Norges rikeste mann. Formuen på er en kvart milliard kroner mer enn året før, ifølge E24. Ifølge skattelistene betalte Thon 124,8 millioner kroner i skatt i fjor.

På andreplass over landets rikeste finner vi Kjell Inge Røkke, som i inntektsåret 2012 hadde en formue på solide 9,031 milliarder kroner. Formuen har vokst med over 1 milliard på ett år.

Overført til barna

Industri- og finansmannen Johan H. Andresen, som har toppet formueslisten de siste fire årene, har rykket ned til tredjeplass. Andresen hadde en formue på 6,7 milliarder ved utgangen av 2012, 4,4 milliarder mindre enn året før. Årsaken til det betydelige fallet i formuen er ifølge E24 at han har overført betydelige verdier til sine barn.

Bærum i Akershus er den kommunen i landet med høyest gjennomsnittsinntekt, mens Trysil i Hedmark ligger i den andre enden av skalaen, ifølge VG. Akershus og Hedmark befinner seg også i hver ende av inntektsskalaen på fylkesnivå.

Advarer mot lukking

Dersom regjeringen lukker skattelistene, kan mange millioner skattekroner gå tapt, mener forskere. De mener åpne skattelister har en klar disiplinerende effekt, skriver Aftenposten.

– Vissheten om at naboen din kan se hva du tjener, forhindrer noen i å jukse, sier forsker Thor Olav Thoresen ved Statistisk sentralbyrå (SSB).

Sammen med forskningskollegene Joel Slemrod ved Michigan-universitetet og Erlend Eide Bø har Thoresen sett på effekten av skatteinntektene når tallene offentliggjøres. Forskerne anslår at åpning av skattelistene på internett i 2001 ga 500 millioner kroner i økte skatteinntekter årlig.

Den nye regjeringen har slått fast at de vil redusere folks tilgang til å snoke i naboens økonomi.

– Nøyaktig hvordan dette skal utformes, må regjeringen komme tilbake til, sier finansminister Siv Jensen til avisen. (NTB)

 

 

 

 

90 år gamle Thon står oppført med en formue på 9,919 milliarder kroner i skattelistene for 2012. Det er en kvart milliard mer enn året før, ifølge E24. Ifølge skattelistene som ble gjort tilgjengelig for allmennheten natt til fredag, betalte Thon 124,8 millioner kroner i skatt i fjor.

På andreplass over landets rikeste finner vi Kjell Inge Røkke, som i inntektsåret 2012 hadde en formue på solide 9,031 milliarder kroner. Formuen har vokst med over 1 milliard på ett år.

Industri- og finansmannen Johan H. Andresen, som har toppet formueslisten de siste fire årene, har rykket ned til tredjeplass. Andresen hadde en formue på 6,7 milliarder ved utgangen av 2012, 4,4 milliarder mindre enn året før. Årsaken til det betydelige fallet i formuen er ifølge E24 at han har overført betydelige verdier til sine barn.

Tjente mest

Det var imidlertid ingen av disse som tjente mest i fjor. Det gjorde siviløkonomen Trond Mohn fra Bergen. Skattelistene for 2012 viser at 70-åringen tjente 323 millioner kroner.

Mohn betalte drøye 134 millioner kroner i skatt. Mohn som ifølge NRK har gitt over 700 millioner kroner i pengegaver til forskjellige formål innen utdanning, forskning og idrett, hadde en formue på 3,9 milliarder ved utgangen av fjoråret.

På andreplass på inntektstoppen kommer sønnen Frederik Wilhelm Mohn med 142 millioner i inntekt.

Espen Nordhus på tredjeplass tjente 104 millioner mens Alf Christian Thorkildsen på plassen bak hadde en inntekt på 102 millioner. På femteplass kommer Peter Groth med en inntekt på 96 millioner. Den neste er hotellkongen Petter Stordalen som dro inn 88 millioner.