KRITISK: Trude Tinnlund. FOTO: LO

... og skrote tjenestemannsloven

Lov: Venstre vil droppe tjenestemannsloven for å hindre midlertidighet.

– Innen høyere utdanning og andre institusjoner som er omfattet av tjenestemannsloven har man et storforbruk av midlertidige ansettelser. Det ønsker vi en stopp på, sier Guri Melbye i Venstre.

Norsk tjenestemannslag går kraftig imot å oppheve loven.

– Tiltak for å minske bruken av midlertidighet i norsk arbeidsliv er vi selvfølgelig for. Men dette er ikke et slikt tiltak, skriver første nedtleder i NTL, Kjersti Barsok, i en e-post til Dagsavisen.

Hun viser til at loven inneholder mye mer.

– Lovens bestemmelser skal sikre uavhengigheten til de tilsatte i statsforvaltningen, hindre korrupsjon, kompistilsettinger og vilkårlige oppsigelser, skriver hun.