Allerede fra dag én blir den nye olje- og energiministeren fra Frp, Tord Lien (til venstre), utfordret i klimapolitikken. I går overtok han for avtroppende statsråd Ola Borten Moe (Sp), som kunne ha gjort en langt bedre jobb for miljøet og klimaet enn han gjorde, ifølge miljøbevegelsen. FOTO: FREDRIK VARFJELL/NTB SCANPIX

OECD ber om CO2-stopp

KLIMA: Kutt i utslippene av klimagasser er ikke nok. Utslippene må stanses helt, slår OECD fast. Siste konservative skanse har falt, konstaterer Bellona.

I en ny rapport konkluderer OECD, organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, at målet må være full stans i utslippene av klimagasser fra fossile energikilder innen andre halvdel av dette århundret. Organisasjonens generalsekretær, Angel Gurría, vil ha «a big, fat price on karbon».

- Nå har ikke den påtroppende regjeringen lenger noen autoriteter å gjemme seg bak i klimapolitikken, sier Svend Søyland, internasjonal rådgiver i Bellona.

 

Forventer endringer

Tidligere har ikke minst Høyre, men også Frp, i stor grad lyttet til OECDs anbefalinger i mange ulike saker og også kommet med forslag til endringer basert på OECD-rapporter.

Søyland forventer derfor at Solberg-regjeringen og relevante statsråder som den nye olje- og energiministeren, Tord Lien (Frp), umiddelbart handler i tråd med OECDs anbefalinger.

- Den nye regjeringen kan starte med å endre avskrivningsreglene for oljeindustrien, anbefaler Søyland.

- I dag overstimuleres norsk oljeproduksjon fordi offshore har langt gunstigere avskrivningsregler enn landbaserte virksomheter.

Deretter bør det legges en langsiktig plan for opptrapping av CO2-avgiftene, er Søylands råd.

- Hvis de økes fra dagens lave nivå til 1.000 kroner per tonn, slik vi har foreslått, vil det tvinge fram energieffektivisering og utslippsreduserende tiltak og gjøre fangst og lagring av CO2 mer lønnsomt.

 

Farlig opphopning

UNEP, FNs miljøprogram, har påpekt at landenes ambisjoner om kutt i utslippene av klimagasser, i beste fall bare vil være nok til å føre oss halvveis til målet om en global temperaturøkning på maks to grader. Dette er utgangspunktet for OECD når det tas til orde for en rask omstilling av verdens energiforbruk.

Årsaken til at det ikke vil være nok å redusere utslippene av klimagasser, er at klimagassene akkumuleres - samles opp - i atmosfæren, påpekes det i den nye rapporten som ble framlagt sist uke.

- CO2 er en gass med lang levetid. Nesten halvparten av årets utslipp av CO2 vil fortsatt være der om 100 år. Konsentrasjonen av CO2 vil derfor øke over tid hvis akkumuleringen ikke blir redusert til null, påpekes det i rapporten.

OECD innser at det ikke vil bli enkelt å gjøre noe med verdens oljeavhengighet. To tredeler av verdens produksjon av elektrisitet og 95 prosent av energiforbruket avhenger av fossile energikilder.

- Den gode nyheten er at mesteparten av utslippene kan bli eliminert ved hjelp av eksisterende teknologi, er OECD hurtig med å tilføye.

For at slik teknologi skal bli tatt i bruk i langt større grad enn i dag, er det ikke minst viktig at verdens myndigheter revurderer sin politikk og fjerner subsidier som bidrar til økt utvinning, produksjon og forbruk av fossile ressurser, mener OECD.

- OECDs forsiktige anslag tilsier at 523 milliarder amerikanske dollar brukes på fossilsubsidier hvert år. Det tilsvarer 3.100 milliarder kroner, opplyser Søyland.

 

Mange anbefaler kutt

Lignende rapporter med like glassklare anbefalinger som den OECD nå har lagt fram, er tidligere blitt framlagt av blant andre:

* IPCC-FNs klimapanel

* IMF-Det internasjonale pengefondet

* Verdensbanken

* IEA-Det internasjonale energibyrået

- Rapporten føyer seg som sådan inn i rekken av rapporter fra tradisjonelt konservative miljøer som har tradisjon på å være tilbakeholdne i klimaspørsmål. Nå sier alle at vi er i ferd med å løpe tom for tid, påpeker Søyland.

- Men vil det ikke koste Solberg-regjeringen fryktelig mye penger å forandre Norge til et lavutslippssamfunn nærmest over natta?

- Nicholas Stern (anerkjent klimaøkonom, jou.anm.) har konkludert med at noe av det dyreste vi kan gjøre, er å vente. Kostnadene ved å tilpasse seg klimaendringene om noen tiår vil langt overskride det å ta i bruk de virkemidlene som må til i dag for å dempe klimaendringene, svarer Søyland.

Dagsavisen var i går i kontakt med Olje- og energidepartementet uten å lykkes med å få et intervju med den nye statsråden.

tor.sandberg@dagsavisen.no