– Lovene blir bedre og informasjonen blir lettere tilgjengelig. Bedriftshemmelighold blir vanskeligere, konstaterte skattedirektør Hans Christian Holte under sin velkomsttale til delegatene fra Global Forum, før de startet sitt møte som skal pågå i Oslo hele denne uken.

Nytt våpen mot skattesvik

Fra neste år vil skatte­myndighetene automatisk få informasjon om bankkontiene til norske statsborgere i omtrent 50 land.

 

Fra 2018 vil ytterligere om lag 50 land begynne å forsyne skattemyndighetene med slik informasjon. Dette vil gjøre det vanskeligere å skjule midler i utlandet.

Siden i fjor høst har skattemyndighetene mottatt informasjon om norske statsborgeres konti i USA, fra amerikanske skattemyndigheter.

Les også: Avslører bankene

– Fortsatt utfordringer

Samtidig fortsetter det internasjonale samarbeidet for å sikre tilgang til all relevant informasjon om selskaper og enkeltpersoner, slik at skattejuks kan avdekkes.

Denne uken er skattedirektør Hans Christian Holte vert for et møte i Oslo, som vil bringe dette arbeidet videre. Til og med fredag skal Global Forums Peer Review Group vurdere de nasjonale lovene og reglene for utveksling av skattemessig informasjon i 12 land.

– Vi får nå informasjon vi bare kunne drømme om for ti år siden, men fortsatt gjenstår det en del utfordringer, påpekte Holte under sitt åpningsinnlegg til de 170 delegatene fra 57 land.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Mangler i mange land

Det som framkommer av de mye omtalte Panama-papirene, viser med all tydelighet at smutthullene i dag fortsatt er til stede i rikelig monn for dem som bevisst ønsker å unngå å betale skatt.

– Hva opplever du som det største hinderet for Skatteetaten i dag?

– Kompliserte strukturer i internasjonal økonomi gjør det er krevende å få godt innsyn slik at vi får riktig grunnlag for å sette riktig skatt. Økonomien er blitt mye mer sammenvevd, svarer Holte.

Dette angripes på flere måter gjennom arbeidet til OECD-organet Global Forum, som etter et initiativ fra G20-landene i 2009, nå har 135 medlemsland, deriblant Norge. Global Forum er dermed blitt hovedorganet for implementering av internasjonale standarder om transparens i skatteområdet, og skal også sørge for at disse standardene følges opp over hele verden.

En oversikt per mars i år, viser at det fortsatt er en rekke land som har et stykke å gå når det gjelder tilgang til og utveksling av skattemessig informasjon. Blant landene som ikke får godkjent på alle sjekkpunktene finner vi både Sveits, Panama, Polen, Romania, Liberia, Kasakhstan og en rekke mindre øystater på sørligere breddegrader.

For Norges del er derimot alt på stell.

Kommentar: Må trappe opp skattejakten

Automatisk utveksling

Utvekslingen av denne informasjonen skjer i dag på anmodning fra et lands skattemyndigheter til et annet. Skattemyndighetene må dermed ha en begrunnet mistanke om at noe er galt, før de kan be om informasjon. Tilgangen på informasjon blir en helt annen i og med implementeringen av AEOI (Automatic Exchange of Information), fra 2017.

Den vil i løpet av neste år og påfølgende år innebære at Skatteetaten vil motta opplysninger om hvor mye norske statsborgere har av verdier i banker og hos finansaktører i over 100 land. På tilsvarende måte vil norske skattemyndigheter forsyne skattemyndighetene i disse landene med informasjon om hva utenlandske statsborgere har av verdier i Norge.

Holte betegner dette som en viktig utvikling i bekjempelsen av skatteunndragelser.

Som nevnt i begynnelsen av denne saken, har en lignende avtale mellom USA og Norge allerede trådt i kraft, med utgangspunkt i FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Denne lovgivningen, som trådte i kraft i 2014, gir USA større muligheter til å finne og beskatte amerikanske statsborgere og personer som skattemessig er bosatt/hjemmehørende i USA.

– Støtter fullt ut

Også finansminister Siv Jensen (Frp) var til stede for å ønske Global Forums Peer Review Group velkommen til Oslo under åpningen av forumets møte i går.

Jensen påpekte behovet for internasjonalt samarbeid i kampen mot korrupsjon, skatteunndragelser og hvitvasking av penger, og den avgjørende betydningen det har å få på plass effektive systemer i denne sammenheng.

– Norge støtter fullt ut dette arbeidet, understreket finansministeren.

Etter som det er snakk om et arbeidsmøte for Global Forums Peer Review Group, er møtet lukket for pressen.

Dagsavisen får heller ikke vite hvilke 12 land som skal vurderes med tanke på utveksling av skatteinformasjon.

Les også: Skrev bok i sinne mot DNB