ILLUSTRASJONSFOTO.

Nytt regnestykke om yrkesaktive seniorer: Kan spare 40 milliarder

Om eldre utsetter pensjonisttilværelsen med ett år kan gevinstene for Norge være enorme.

Av Stian Fyen

Neste år skal avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) reforhandles. Avtalen er inngått mellom partene i arbeidslivet og staten, og har blant annet som mål å få eldre til å stå lengre i jobb.

Ett av hovedmålene i avtalen er at alle arbeidstakere over 50 år skal stå 12 måneder ekstra i jobb i 2018 sammenliknet med 2009.

Nå har analysebyrået NyAnalyse regnet på gevinstene dersom vi når det målet: 35 til 40 milliarder ekstra. 7–9 milliarder av disse er rene ekstrainntekter til statskassa over skatteseddelen.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk.

– Dette kan tilføre så mange som 70.000 årsverk. Avhengig om man regner medianlønn eller gjennomsnittslønn gir det en gevinst på mellom 35 og 40 milliarder i verdi, sier sjeføkonom i NyAnalyse, Terje Strøm, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Ligger godt an

Målet om at seniorer skal stå lenger i arbeid er det av IA-målene vi ligger best an til å nå. De siste årene har antall år eldre står i jobb økt betraktelig, og toppet seg foreløpig i 2015.

Dersom veksten fortsetter i samme tempo vil målene være nådd innen 2018.

– Man er allerede 11 måneder på vei til å klare målet. Så dette er ikke bare et fiktivt regnestykke. Dette punktet i avtalen er en langt større suksess enn det man ser på for eksempel sykefravær, sier Strøm.

Han tror hovedårsaken til at vi er i ferd med å nå dette IA-målet er pensjonsreformen.

– Kombinasjonen av virkemidlene som ligger i pensjonsreformen har fungert veldig bra, særlig for de mellom 62 og 66. Nå har de fått muligheten til å arbeide ved siden av pensjonsutbetalinger uten avkorting i pensjonene. Det er en klar årsak, særlig i privat sektor, sier sjeføkonomen.

Pensjonsreformen

I tillegg til de økonomiske insentivene som ligger i pensjonsreformen mener Strøm holdninger til eldre i arbeidslivet er en viktig faktor. Mange arbeidsgivere ser verdien av å ha eldre på laget.

– Flere og flere bedrifter ser verdien av å ha seniorkompetanse. Og flere seniorer ser at noen som har gått av med pensjon tidlig etter hvert blir lei av å ikke være i aktivitet.

Hvis du går av når du er 62 og lever til du er 90 er det veldig lang tid å gå uten jobb, sier han.

Sjeføkonomen trekker også fram helsefordelene ved å stå lengre i jobb.

– Vi vet at ved å ha kolleger og føle at du gjør noe verdifullt vil du få en god helsegevinst. Men dette har vi ikke regnet på.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Offentlig sektor

Selv om privat sektor har fått store endringer i pensjonssystemet gjenstår det fortsatt store deler av pensjonsreformen i offentlig sektor.

Strøm mener de nye tallene viser at det er mye å tjene på å få den ferdig.

– Vi har ikke regnet på det, men det er ingen tvil om at det er mye å spare på å få en pensjonsreform også i offentlig sektor. Det er veldig bra for samfunnet, men også for de eldre, som får et insentiv for å stå lengre i arbeid. Det gjør det også enklere for arbeidsgivere å satse på eldre arbeidstakere og gi dem påfyll med kompetanse, sier han.

(ANB)