Nye lettelser i tiltak: Hele skoleklasser og barnehageavdelinger kan være samlet

Regjeringen letter videre opp i smittevernstiltakene på skoler og barnehager. Fra 2. juni kan hele skoleklasser være samlet, uansett størrelse på klasserommet.

Av NTB-Marius Helge Larsen

Saken er oppdatert

Lite smittespredning gjør det forsvarlig at en hel avdeling i barnehagen og en hel skoleklasse kan være én kohort, opplyser regjeringen. Samtidig fjernes 1-metersregelen i skolen.

– I praksis betyr det at med dagens smittesituasjon kan en hel klasse være samlet i klasserommet uansett hvor stort klasserommet er, og flere kan få et fulltidstilbud, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

De nye tiltakene legges fram i sin helhet på fredag. Da innføres det et nytt system med rødt, gult og grønt lys, som helsemyndighetene skal bruke for å kommunisere hvilke regler som gjelder.

– Det nye systemet gjør det mulig å planlegge og forberede seg på ulike scenarioer, sier Melby.

Les også: Besøksforbudet på sykehjem og sykehus oppheves

Trafikklysmodell

Dagens smittevernstiltak tilsvarer rødt nivå, men fra og med tirsdag 2. juni skal de etter planen nedjusteres til gult.

I barnehagene betyr det at hele avdelinger regnes som én kohort, men at man fortsatt skal unngå trengsel og store samlinger. Ansatte skal fortsatt unngå fysisk kontakt med hverandre, og man skal tilstrebe avstand mellom ulike kohorter.

På skolene skal man fortsatt unngå fysisk kontakt mellom personer, men hele klasser regnes som én kohort og kan ha undervisning sammen.

Ansatte kan også veksle mellom forskjellige klasser, men det oppfordres til å unngå trengsel og store samlinger. Reglene er noe forskjellige for barneskolen, ungdomsskolen og de videregående skolene. På videregående oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand utenfor klasserommet når nivået er på gult.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Forutsigbarhet

Barnehagene og skolene kan planlegge for gult lys til høsten. Dersom smitten i samfunnet endrer seg, må de være forberedt på at tiltaksnivået kan skifte til rødt eller grønt. Det er helsemyndighetene som avgjør om trafikklyset skal skifte, ikke skolene selv, opplyser regjeringen.

– Vi må ha smitteverntiltak som tilsvarer smittesituasjonen. I dag har vi tiltak som er for strenge i forhold til smitten. Nå innfører vi veiledere som gir forutsigbarhet og som kan brukes i lengre tid, sier Melby.

Det er helsemyndighetene som avgjør om trafikklyset skal skifte, ikke skolene selv.

For abonnenter: Våre beste artikler om korona

– Fornuftig

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet synes det er bra at avgjørelsene skal tas av myndighetene, og ikke av de ansatte i skolene og barnehagene.

– Når det nå varsles at det kommer enda en endring i smittevernrådene, så betyr det enda en omstilling og nye planer for barn, elever, lærere og ledere i skole og barnehage. Jeg har forståelse om noen synes at det er krevende, sier han.

Samtidig understreker Handal at han synes det er fornuftig at det legges opp til tre ulike nivåer av smittevernregler avhengig av smittesituasjonen.

– Jeg tror det blir bra for barnehagene og skolene å kunne gå inn i sommerferien med erfaringer fra dette opplegget som med all sannsynlighet vil bli normalsituasjonen for de aller fleste etter sommerferien.

Fakta om nye lettelser i tiltakene i barnehager og skoler

Regjeringen innfører samtidig et nytt system med rødt, gult og grønt nivå for tiltakene. 2. juni settes dette til gult nivå, noe som innebærer følgende:

Barnehager:

1) Ingen syke skal møte i barnehagen

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak:

– Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsing og klemming)

– Hele avdelinger regnes som en kohort

– Faste ansatte per kohort

– Unngå trengsel og store samlinger

– Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter.

– Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter.

Barneskole (1.-7. trinn):

1) Ingen syke skal møte på skolen

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak:

– Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming)

– Hele skoleklasser regnes som én kohort

– Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser

– Trinnvise kohorter på SFO

– Unngå trengsel og store samlinger

– Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

Ungdomsskole:

1) Ingen syke skal møte på skolen

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak:

– Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming)

– Hele skoleklasser regnes som én kohort

– Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig

– Unngå trengsel og store samlinger

– Holde avstand i pauser/friminutt

Videregående skoler:

1) Ingen syke skal møte på skolen

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak:

– Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming)

– Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen

– Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper

– Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig

– Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner.

– Unngå trengsel og store samlinger