Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen foran en utstillingsmodell av F-35 på Gardermoen. Innkjøp av de nye jagerflyene vil gi store kutt i forsvarsbudsjettet. FOTO: NTB SCANPIX

Nye jagerfly betyr kraftige kutt

FORSVARET: Forsvaret må finne 4 milliarder kroner i sine budsjetter hvert år fram til 2024 for å finansiere innkjøpene av de nye F35-flyene. Det betyr kraftige kutt i mange år.

Alt fra nye ubåter til uniformer, personlige våpen, transport­helikoptre og panservogner rammes av tidenes forsvarskutt, skriver Bergens Tidende.

Forsvaret har måttet skrinlegge, redusere og utsette rundt 100 investeringsprosjekter for å finansiere kampflyene, men disse kuttene dekker bare en liten del av det Forsvaret selv må betale for flyene.

Selv om regjeringen og Stortinget har bevilget mellom 22 og 28 milliarder kroner ekstra over statsbudsjettet for å dekke kampflykjøpet, må Forsvaret selv hente inn mellom 40 og 46 milliarder 2012-kroner fra sine egne budsjetter fram til det siste flyet er levert i 2024.

De forsvarsansattes organisasjoner tviler på at Forsvaret tåler kuttene.

– Det er et spørsmål om hvor mye Forsvaret kan tåle. Vi vet ikke om den høye egenfinansieringen er bærekraftig fordi vi ikke vet hvordan det vil ramme, sier nestlederen i Norges Offisersforening, Torbjørn Bongo.

Lederen av Befalets Fellesorganisasjon, Eivind Røvde Solberg, peker på at allerede i dag reduseres antall flytimer, fartøy ligger ved kai i lengre tid og antall øvingstimer går ned.

Forsvarssjef Harald Sunde har allerede advart mot konsekvensene, og skrev i sitt fagmilitære råd til Forsvarets langtidsplan i fjor at regjeringens finansieringspakke på sikt vil «gjøre det krevende å videreføre bærende elementer i forsvarsstrukturen».