Ny rapport om afghanske barn og ungdommer: – Urovekkende funn

Afghanske barn og ungdommer er livredde for å bli sendt ut av Norge. I ny rapport deler de sine tanker om hva de frykter skal skje med dem i Afghanistan.

 

– Rapportenes funn er veldig urovekkende, sier Monica Sydgård, leder for Norgesprogrammet i Redd Barna.

Organisasjonen har publisert to rapporter hvor afghanske barn og ungdommer deler sine tanker og erfaringer om sitt møte med Europa og asylprosessen. Rapportene er et samarbeid mellom Redd Barna i flere europeiske land.

Organisasjonen har intervjuet 57 barn og ungdommer som har blitt returnert til Afghanistan. Redd Barna har også snakket med 30 barn og ungdommer som venter på å bli sendt ut av Norge.

– Et fellestrekk er at alle er livredde for å reise tilbake. De er redde for bombing, kidnapping og at de skal bli rekruttert til militære grupper. Jentene er også redde for å bli giftet bort. Deres redsel er ofte knyttet til egne erfaringer fra Afghanistan og alt de har sett og opplevd, sier Sydgård.

En gutt på 11 år sier i rapporten:

– Vi har opplevd masse ting. Vi har sett masse … Det er bomber i Afghanistan.

En 14 år gammel jente snakker om redselen for å bli giftet bort.

– Broren til moren min har en 13 år gamle datter. Hun har blitt giftet bort. Jeg spurte mamma: «Men hvorfor? Hun er jo bare liten!» Mamma svarte: «Fordi det er krig, og fordi de ikke kan passe på alle barna sine, gi dem mat og klær.»

Mange av de mindreårige forteller at de ikke ble hørt på eller intervjuet under asylprosessen og at de følte seg utrygge.

Les også: Asylsøkerbarn tas kun hånd om av UDI: – Lovløs omsorg

Forverret situasjon

I rapporten slås det fast at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har forverret seg kraftig de siste årene. Redd Barna viser til at FNs høykommissær for flyktninger mener Kabul er et uegnet sted for internflukt. Av barna og ungdommene som er intervjuet i Afghanistan, forteller ti av dem at de er blitt forsøkt rekruttert til å begå voldelige handlinger. De forteller også at de fikk liten eller ingen støtte etter returen og at de mangler nettverk. Over halvparten sier de opplevde vold og tvang under returprosessen.

Les også: FN: Norge behandler enslige mindreårige asylsøkere dårligere enn andre barn

En afghansk jente i Norge forteller om sine opplevelser da familien ble hentet på mottaket og fraktet til flyplassen.

– De holdt armene mine bak ryggen, og holdt føttene mine fast. Og de holdt en hånd over munnen. Jeg kunne ikke puste. Jeg trodde jeg skulle dø liksom. Jeg ble puttet i en annen bil enn resten av familien. Jeg var så redd. Jeg hadde det så dårlig!

Dagsavisen har vært i kontakt med Politiets utlendingsenhet (PU) som har ansvaret for uttransportering av personer og familier med asylavslag som ikke reiser frivillig.

– PU er klar over at pågripelse og uttransport kan oppleves som dramatisk for barn og unge, og at det potensielt kan være traumatisk. Vi har i 2017 og 2018 iverksatt særskilte tiltak rundt hvordan vi som politi møter barn, der målet er å minimere risikoen for skadelig stress og traumer som følge av politiets arbeid, sier Gro Anna Persheim, sjef ved seksjon for analyse og utredning i PU.

–  Vi søker alltid å utføre pågripelser og uttransporteringer på en måte som skaper mest mulig trygghet, forståelse og forutsigbarhet, og at barna involveres, sier Persheim. 

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Fortsetter retur av barn

I perioden 2015–2017 har 70 barn som kom til Norge sammen med sine familier og 229 ungdommer som kom som enslige mindreårige, blitt tvangsreturnert til Afghanistan. Tall for 2018 viser at 11 barn med sine familier og 33 ungdommer som kom til Norge som mindreårige, er returnert med tvang så langt i år.

Ifølge Redd Barna sto Norge i 2016 for 65 prosent av alle tvangsreturer fra Europa til Afghanistan. De skriver også at Norge er et av få land i Europa som tvangsreturnerer afghanske barnefamilier. 

Norske myndigheter og Utlendingsdirektoratet vurderer flere områder i Afghanistan som trygge.

– Vår hovedanbefaling er at Norge umiddelbart stanser returene av barnefamilier og enslig mindreårige til Afghanistan. Den politikken som føres i Norge overfor barn som har flyktet i dag, er ikke human, sier Sydgård i Redd Barna.

Hun viser til at Afghanistan er et av verdens farligste land for barn. Norske myndigheter jobber for å opprette et retursenter for enslige mindreårige asylsøkere i Afghanistan. Planen er at senteret skal ta imot tvangsreturnerte mindreårige.

– Den planen må skrinlegges umiddelbart, sier Sydgård.

Hun mener situasjonen er verst for de mindreårige som har kommet til Europa alene.

– Det er snakk om veldig traumatisert ungdom. Flere forteller at de heller vil dø enn å bli returnert, og flere av ungdommene skader seg selv.

Les også: Knallhardt oppgjør med Listhaug og Justisdepartementet