Ny kommunereform: Disse ville ha mistet setet på Stortinget

Kommune­reformen gir distriktene mindre innflytelse på Stortinget etter neste valg. Oslo og Akershus får flere mandat.

 

Alt henger sammen med alt. Sommerfugleffekten. Eller bare et utslag av valgsystemet vårt og regjeringens kommunereform, og dine flyttevaner.

Det sentrale østlandsområdet kommer heldig ut ved neste stortingsvalg. Nettstedet Poll of Polls har beregnet at følgende forskyvning i stortingsmandatene for perioden 2021-2015:

* Oslo får ett ekstra mandat, og får 20 plasser på tinget.

* Akershus får to ekstra mandat, totalt 19.

* Buskerud mister ett mandat, og sitter igjen med åtte plasser.

* Oppland mister ett mandat, til seks totalt.

* Møre og Romsdal mister ett mandat, og får åtte.

– Vi blir lovet at regionreformen skal gi fylkene større innflytelse. Men så mister Oppland et mandat, og dermed innflytelse, sier Marit Knutsdatter Strand, stortingsrepresentant for Senterpartiet fra Oppland.

Selv om Knutsdatter Strand ikke vil spekulere i det selv: Det er hennes mandat som ryker i Oppland.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Tre ut, tre inn

Beregningene er usikre. I vår valgordning er det folketall og areal som avgjør mandatfordelingen, som justeres hvert åttende år. Siste justering var foran stortingsvalget i 2013. Dermed skal mandatfordelingen justeres foran neste valg, basert på folketallet i valgdistriktene per 1. januar 2020.

Poll of Polls har lagt SSBs framskriving av folketallet ril grunn når de har regnet seg fram til mandatforskyvningen.

Om vi forholder oss til valgresultatet i forrige valg: Foruten Sps mandat i Oppland, ville Høyre ha mistet sitt tredjemandat i Møre og Romsdal, og Frps andremandat i Buskerud ville ha røket.

Det er mer komplisert å regne ut hvem som ville ha fått de mandatene som blir «til overs» – her vil utjevningsmandat spille inn. Men konkret: Frps Jon Helgheim ville trolig ha mistet plassen sin på Stortinget fra Buskerud. Høyres Vetle Wang Soleim ville trolig ikke fått plass fra Møre og Romsdal.

Grensene flyttes

Hvorfor er det så kommunereformen som har «skylda»? Jo: Etter reformen, som reduserer antall kommuner i Norge fra 428 til 356 fra 1. januar 2020, bytter følgende kommuner hjemfylke:

* Rømskog flytter fra Østfold til Akershus (slås sammen med Aurskog–Høland).

* Lunner og Jevnaker går fra Oppland til henholdsvis Akershus og Buskerud.

* Buskerud mister Hurum og Røyken til Akershus.

* Svelvik flytter fra Vestfold til Buskerud.

* Møre og Romsdal får Hornindal fra Sogn og Fjordane.

* Samtidig går Halsa og Rindal fra Møre og Romsdal til Sør-Trøndelag.

* Sør-Trøndelag får også Leksvik fra Nord-Trøndelag.

* Tjeldsund flyttes fra Nordland til Troms.

Disse grenseforskyvningene vil gi seg utslag når mandatene skal fordeles på nytt foran neste stortingsvalg.

Les også: Lærere beskriver fryktkultur i Oslo-skolen

– Kjedelig

Jon Helgheim synes det er kjedelig å høre at han ville ha røket om vi overfører resultatet fra valget i 2017 til neste valg.

– Nei, det var ikke noe hyggelig. Jeg trives jo veldig godt, sier han.

Helgheim ler litt over det han kaller en «vel teoretisk problemstilling», og lar seg ikke knekke av den dårlige nyheten.

– Jeg kan vel ikke gjøre særlig annet enn å overbevise folk i Buskerud om at vår politikk der den riktige. Så får velgerne avgjøre om de ønsker å stemme på en tydelig stemme i innvandringspolitikken.

– Du kan jo sørge for å komme deg på førsteplass på lista til Frp i Buskerud?

– Hehe. Det er lenge til neste stortingsvalg. Når den tid kommer skal Frp i Buskerud bestemme hvem som blir partiets førstekandidat, og så skal velgerne bestemme hvem de gir sin tillit, sier Jon Helgheim.

ikke plass: Frps Jon Helgheims plass fra Buskerud står           for fall.
FOTO: OLE BERG-RUSTEN/NTB SCANPIX
Jon Helgheim. Foto: NTB scanpix

Høyres Vetle Wang Soleim ville også ha mistet plassen om vi stoler på våre beregninger. Det må nesten kalles en skjebnens ironi, all den tid Wang Soleim er en varm tilhenger av kommunereformen:

« ... jeg klarer ikke å skjønne at det finnes ordførere på Nordmøre som oppriktig mener det er bedre å stå alene og tape flere millioner i året, fremfor å samarbeide med kommuner de allerede har utrolig mye samarbeid med», sa han til Tidens Krav i fjor.

– Her må vi fra Møre og Romsdal sette på noe romantisk musikk og øke folketallet, for jeg vil gjerne på Stortinget også i neste periode. For det er faktisk ikke for sent å sikre fylket ni mandater også i neste periode, skriver Wang Soleim på sms fra en komitéreise i Washington.

IKKE PLASS: Høyres Vetle Wang Soleim ville trolig ikke fått plass fra Møre og Romsdal.	 FOTO: HØYRE
Vetle Wang Solheim. Foto: Høyre

Kaos i 2019 og 2021

Den observante leser har sikkert tenkt under lesingen av denne saken: «Hva da nye kommuner til Akershus, Buskerud, Østfold?». Skal ikke fylkene rundt Oslo opphøre og bli til Viken?

Jo da. 19 fylker i Norge skal bli til elleve. To av fylkene har allerede slått seg sammen: Nord- og Sør- Trøndelag ble Trøndelag fra og med nyttår i år. De resterende fylkene slår seg – trolig – sammen 1. januar 2020.

Ved fylkestingsvalget høsten 2019 skal velgerne stemme i henhold til de nye fylkesgrensene. Altså: innbyggerne i Østfold, Buskerud og Akershus skal velge fylkestinget i et Viken som først blir født nesten fire måneder etter valget, på samme vis som velgerne i de andre sammenslåtte fylkene.

Ved stortingsvalget to år senere, i 2021, «gjenoppstår» de gamle fylkene, denne gangen som valgdistrikt. Antall valgdistrikter er nemlig skrevet inn i Grunnloven: «Riket inndeles i 19 valgdistrikter».

Regjeringen har satt ned et eget valglovsutvalg som skal finne løsninger på valgsystemet, som skal levere sitt forslag i løpet av 2019. Dette forslaget vil tidligst tre i kraft ved stortingsvalget i 2025.

– Mer sentralisering

Enn så lenge må Marit Knutsdatter Strand satse på førsteplassen på Sps liste i Oppland. Eller at partiet øker oppslutning.

– Vi skal slåss for å få to plasser på Stortinget også neste gang, men det er klart at det blir enda tøffere når Oppland mister et mandat, sier hun.

Knutsdatter Strand er bekymret for det skjeve maktforholdet mellom Innlandet og naboen Viken. Oppland og Hedmark vil til sammen ha 13 mandat, mot 36 totalt for Akershus, Østfold og Buskerud.

– Det blir enda mer sentralisert av disse reformene til regjeringen, sier hun.

IKKE PLASS: Sps Marit Knutsdatter Strands plass fra Oppland henger i en tynn tråd. FOTO: RAGNE B. LYSAKER, SENTERPARTIET
Sps Marit Knutsdatter Strand. Foto: Senterpartiet

 

Valglov i endring

* Grunnloven slår fast at «Riket inndeles i 19 valgdistrikter». Det ligger inne grunnlovsforslag om å slå Trøndelag sammen til et valgdistrikt, men det får trolig ikke det nødvendige flertall.

* Fram til regionreformen har disse 19 valgdistriktene samsvart med fylkesgrensene.

* Regjeringen har satt ned et valglovutvalg som skal foreslå en ny valgordning.

* Fylkesgrensef­or­skyvninger i forbindelse med at kommuner slår seg sammen eller bytter til nabofylket vil gi utslag ved valget i 2021. ­

Les også: Dette er sakene som kan skape problemer for byråd Thorkildsen