Langvarig innsats: Store mengder med bark ble tatt i bruk i et forsøk på å suge opp mest mulig av den stinkende fyringsoljen fra Akerselva, da blant annet Brann- og redningsetaten aksjonerte ved Vøienbrua i går.

Ny Hafslund-lekkasje

For andre gang på to år har Hafslund sluppet ut helse- og miljøskadelig fyringsolje i Akerselva.

19.000 liter fyringsolje rant i går ut i hardt prøvede Akerselva i Oslo, som bare så vidt hadde begynt å komme til hektene etter det totalt ødeleggende klorutslippet i mars 2011.

- Ved påfylling av fyringsolje ved vår varmesentral inne på sykehusområdet ved Ullevål, skjedde det en lekkasje inne på vårt anlegg. 19.000 liter fyringsolje rant ned i et sluk som går til en overvannsledning og havnet i Akerselva, opplyser informasjonssjef Truls E. Jemtland i Hafslund.

 

- Svært uheldig

28. november 2010 skjedde noe lignende.

- Da hadde vi en lekkasje ved en annen varmesentral i Oslo, ved påfylling av fyringsolje. Men denne lekkasjen var betydelig mindre, forteller Jemtland.

- Men du er enig i at to slike lekkasjer på bare to år bidrar til å sette Hafslund i et svært dårlig lys?

- Det er svært uheldig at noe slikt skjer igjen, men hendelsesforløpet ved den seneste lekkasjen var et annet enn ved den forrige, svarer Jemtland.

Når det gjelder gårsdagens lekkasje vil Hafslund nå finne ut hva som har skjedd og hva som må gjøres for at det ikke skal skje igjen. Store mannskaper ble satt inn etter at gårsdagens lekkasje ble oppdaget.

 

Skadde fugler

- Fyringsoljen har rent ned i grunnen og videre fra sykehusområdet via Bislettbekken til Akerselva. Vi har lagt ut lenser flere steder for å forsøke å fange opp fyringsoljen, men det er vanskelig å få tak i alt, for den er veldig flyktig, omtrent som vann, opplyser brigadesjef Lars Grimsgård i Brann- og redningsetaten i Oslo kommune.

Da Dagsavisen var på stedet i går ettermiddag, vurderte Brann- og redningsetaten å legge ut enda flere lenser, i et forsøk på å begrense skadene på fugl, fisk og annet liv i elva.

Seksjonsleder Are Hedén ved Fylkesmannens miljøvernavdeling omtaler lekkasjen som «et omfattende utslipp».

- Det er grunn til å tro at dette vil føre til mange skader. Ansatte i Vann- og avløpsetaten har allerede observert fugl som er tilgriset, forteller Hedén.

Han varsler at Hafslund vil få pålegg om å få på plass en tiltaksplan for oppryddingen, og at selskapet også må sørge for å få klargjort alle konsekvensene ved utslippet.

 

- Miljøkriminalitet

Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet, er oppgitt over at Akerselva nok en gang er rammet av en ødeleggende lekkasje.

- Dette er miljøkriminalitet, slår Haltbrekken fast. 
- Det er viktig at politiet nå setter av nok ressurser til å forfølge denne saken, tilføyer han.

Også Bellonas leder, Frederic Hauge, omtaler utslippet som miljøkriminalitet og mener det innebærer «en ny tragedie for Akerselva». Han kommer nå til å politianmelde Hafslund, ifølge Aftenposten.

Det som kanskje likevel er det verste ved utslippet, er at det føyer seg inn i en rekke med lignende utslipp flere steder i Norge i løpet av kort tid.

- Både i Asker, Mandal, Hamar og Porsgrunn har fyringsolje lekket ut denne høsten, forteller Johanne Houge, leder av Naturvernforbundets Oljefri-prosjekt.

Selv det som burde være seriøse aktører, slik som kommunene, har ikke gode nok rutiner når det gjelder påfylling og drift av oljetankene sine, ifølge henne.

Stortinget har varslet utfasing av oljefyringen i alle offentlige bygg innen 2018, og forbud mot fossil fyring fra 2020.

- Men det seneste utslippet til Akerselva viser at det finnes flere grunner til at oljefyringen bør avvikles så fort som mulig, sier Houge.