Skal du kjøre mellom Oslo og Asker kan det brått bli svært dyrt framover. Utbyggingen av E18 kan nemlig bli dobbelt så dyr. FOTO: MARTE GJÆRDE

Ny E18 kan bli bom-mareritt

SAMFERDSEL: Vel møtt til alle bilisters mareritt: Inntil 158 kroner i bompenger hver eneste dag i 15 år for å kunne kjøre mellom Oslo og Drammen.

- Det er jo vanvittig dyrt!

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud (Frp), reagerer på de nye anslagene fra Statens vegvesen, som viser at utbyggingen av E18 vestover for Oslo kan koste opp mot 40 milliarder kroner, dobbelt så mye som først antatt.

Bompenger på inntil 158 kroner mellom Oslo og Asker kan bli nødvendig for å få gjennomført utbyggingen av ny E18 i vestkorridoren, mener Statens vegvesen. Først når bilistene har punget ut med til sammen 25 milliarder kroner, kan bommene bli fjernet. Det opplyser Jon-Terje Bekken i Statens vegvesen.

- Bompenger ligger som en forutsetning i Nasjonal transportplan og i den reviderte avtalen i Oslopakke 3, sier han.

 

Omstridte planer

Planene om å bygge ut E18 i vestkorridoren har lenge vært omstridte, men under behandlingen av Nasjonal transportplan i Stortinget i juni i fjor, ble det likevel gitt klarsignal for utbyggingen. Meningen er oppstart i 2017 på strekningen Lysaker-Ramstadsletta. Hele strekningen som skal bygges ut er på om lag 18 kilometer. På deler av den blir det inntil 14 felt, mens på andre deler vil det ikke bli flere felt enn det man allerede har i dag, seks eller til og med bare fire.

Dette går fram av notatet «Finansiering av E18 vestkorridoren», som Statens vegvesen la fram i går.

 

Usikre kostnader

Ikke bare for bilistene, men også for regjeringspartiene må dette notatet framstå som en skrekkhistorie. For her er det mye som kan få det til å gå kaldt nedover ryggen. Blant annet heter det at «utbyggingskostnadene er (…) svært usikre». Det totale kostnadsoverslaget på strekningen Lysaker-Drengsrud er på 31 milliarder kroner, «men for å ta hensyn til usikkerheten har vi (…) lagt til grunn en samlet kostnad på 40 milliarder kroner».

Blant de ulike bomalternativene som vurderes er det en løsning som innebærer «totalt 20 bomstasjoner, hvorav 17 er toveis.» Bilistene må dermed belage seg på å betale avgift både når de kjører til og fra jobb. Dyrest kan det bli for dem som kjører mellom Oslo og Asker. I verste fall kan det ende med 128 kroner i bompenger tur-retur. I tillegg kommer 31 kroner i bompenger til Fjellinjen. Totalt: 158 kroner hver dag.

 

Hodepine

For å få regnestykket til å gå opp, er det ikke nok at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune spytter inn penger. Det er «lagt til grunn en statlig andel på 30 prosent», så samferdselsministeren må dermed belage seg på å spa opp noen flere milliarder kroner enn det han trolig hadde regnet med.

Selv om veiprosjektet først skal behandles politisk lokalt før senere skal opp i Samferdselsdepartementet innrømmer statssekretær Hoksrud at veistrekningen er en hodepine.

- Det er ikke tvil om at dette er en vanskelig sak. Utfordringen vår er på mange måter at vi sitter i en klemme. Vi er nødt til å gjøre noe med vestkorridoren, for det er allerede i dag kø, kork og kaos. Og det blir ikke noe bedre i tida framover med befolkningsvekst i området, sier han.

 

- Må skrinlegges

E18-utbyggingen er nå blitt et så sinnssvakt prosjekt at det bør skrinlegges, mener Naturvernforbundet.

- Nå må politikerne som har ivret for utbyggingen, blant annet kommunalministeren, sørge for å skrinlegge disse planene og i stedet bruke betydelig mer penger på å utbedre forholdene for kollektivtrafikken. Det kan gjøres allerede i morgen, ved å ta et av de tre vestgående feltene på E18 og gjøre det til kollektivfelt fra Oslo til Asker, og gjerne videre til Drammen også, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

I likhet med mange andre miljøorganisasjoner har Naturvernforbundet lenge kjempet mot planene om å utvide E18 vestover fra Oslo fra seks til inntil 14 felt. I fjor sommer anslo Haltbrekken overfor Dagsavisen at prislappen for utbyggingen kunne bli på rundt 30 milliarder kroner, noe som fra enkelte hold ble latterliggjort som en enorm overdrivelse.

- Våre antakelser bygde kun på erfaringer fra andre store samferdselsprosjekter. Nå får vi gledelig nok rett før det er for sent, sier Haltbrekken.

SVs gruppeleder i Oslo bystyre, Marianne Borgen, mener prislappen høres helt vanvittig ut. SV vil ikke bygge ut E18 vestover, men heller satse på kollektiv transport som T-bane.

- Dette viser hvor vanvittig dette E18-prosjektet er. Dette vil føre til mer kø og kaos, og er ikke i tråd med Stortingets klimaforlik, sier Borgen til Dagsavisen.

Hun stusser også over hvilke anslag som er brukt for at prisen har blitt så mye høyere på veien.

- Når de den ene dagen sier at det skal koste mellom 18-22 milliarder kroner, og nå plutselig sier det koster 40 milliarder kroner, blir jeg overrasket, sier hun.

samfunn@dagsavisen.no

 

OSLOPAKKE 3

En overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.

Har som hovedformål å sikre god framkommelighet for alle trafikantgrupper.

Har en økonomisk ramme på 75 milliarder kroner for perioden 2013-2032.

Kilden til disse milliardene er bompenger, bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Jernbaneinvesteringene kommer i tillegg.

En utbygging av E18 med dobling av antallet kjørefelt fra seks til 12 i den såkalte Vestkorridoren, strekningen fra Oslo til Asker, er del av Oslopakke 3.

Kilde: Statens vegvesen