Gikk til sak: To helikopterpiloter mistet jobben i Helikopter Service AS etter en nedbemanningsrunde i 2015 i forbindelse med oljeprisfallet. Pilotene hadde lang fartstid fra selskapets søsterselskaper i utlandet, men denne tiden ble ikke regnet med da ansienniteten skulle beregnes.

Ny dom kan få konsekvenser for nedbemanninger i Norge

To helikopterpiloter mistet jobben selv om andre i bedriften hadde kortere ansiennitet i konsernet. De tok saken til retten, men tapte.

 

AV: Stian Fyen, ANB.

Hovedgrunnen er at deler av ansienniteten kom fra søsterselskaper av Helikopter Service AS, ikke hovedselskapet.

Derfor var det riktig at nettopp de to pilotene mistet jobben da Helikopterservice måtte nedbemanne i 2015. Det avgjorde Høyesterett tidligere i oktober. 

– I tariffavtalen var det enighet om at man skulle benytte ansiennitetsprinsippet for å velge ut hvem som måtte nedbemannes. De som var sist inn skulle først ut. Diskusjonen i denne saken handler om beregning av tjenestetid, sier advokat Bjørn Inge Waage til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Det var han som førte saken for de to pilotene.

Tariffavtale og lovverk

Han sier pilotene hadde flere argumenter for hvorfor de mente konsernansiennitet burde vært lagt til grunn i stedet for selskapsansiennitet. Likevel tapte pilotene. 

– Slik jeg leser dommen var det ikke rettslig grunnlag til å overprøve utgangspunktet i tariffavtalen og enigheten mellom fagforeningen og bedriften om hvordan tjenestetid skulle beregnes. Men jeg leser også at dommen ikke er like tydelig om tilfeller hvor arbeidsgiver alene har fastsatt kriteriene, sier Waage, og legger til: 

– I forhold til norsk rett opplever jeg at Høyesterett stadfester tidligere praksis om at man er svært tilbakeholden med å overprøve innholdet i tariffavtaler.

LES OGSÅ: Vikarer skal ha samme lønn som ansatte – full seier i retten

NHO: – Riktig dom

Høyesterettsdommen diskuterer også om nedbemanningen kan bryte med EØS-avtalens bestemmelser om fri flyt av arbeidskraft over landegrensene. Dommen slår fast at denne saken ikke bryter med de reglene. 

NHO hjalp Helikopter Service AS med saken i Høyesterett. De mener dommen er både riktig og viktig. 

– Dette er en god og viktig dom, ikke bare for CHC Helikopterservice AS, men også for hvordan bedriftene og partene i tariffavtalene ellers skal forholde seg til ansiennitet ved nedbemanning. Vi mener Høyesteretts konklusjon er riktig, sier Margrethe Meder, avdelingsdirektør for NHOs advokattjenester til NHOs egne nettsider. 

LOs juridiske avdeling ønsker ikke kommentere dommen da de ikke selv har vært involvert i rettssaken.

(ANB)