REGIONENE: Dette er Venstres forhandlingsutgangspunkt. Sammen med Høyre, KrF og Frp skal de nå foreslå en ny inndeling av det regionale nivået i Norge. Til nå er det tre positve vedtak på fylkesnivå: Hordaland og Sogn og Fjordane; Agder-fylkene og Trønderfylkene. Nord-Norge og Østlandet skaper mest hodebry.

Nøttene på norgeskartet

Det er enighet om at Norge skal få om lag ti nye regioner, men hvilke fylker som skal slås sammen er fortsatt i det blå. Nord-Norge og Østlandet skaper mest hodebry for politikerne.

 

I lukkede møter på Stortinget sitter for tida et blågrønt firkløver og skal bli enige om nye regioner som skal erstatte dagens 19 fylker i Norge. Innen 1. desember måtte fylkesmennene komme med sine anbefalinger.

– Det er allerede bestemt at vi skal få om lag ti regioner. Men hvordan de skal se ut er ikke klart, sier Geir Toskedal, som sitter kommunalkomiteen på Stortinget for KrF.

Det er regjeringens mål å gjennomføre kommunereformen og regionreformen samtidig, slik at både nye kommuner og regioner er klare fra 1. januar 2020.

Kommentar: Høyre vingler mest (Arne Strand)

– Mildt sagt krevende

Leder av komiteen, Helge Andre Njåstad, legger ikke skjul på at dette er en omfattende jobb.

– Regionreformen er mildt sagt krevende, sier Frp-politikeren.

Til nå er det kun tre positive vedtak til sammenslåing på fylkesnivå:

* Hordaland og Sogn og Fjordane.

* Agder-fylkene.

* Trøndelagsfylkene.

Med det gjenstår en stor jobb for politikerne på Stortinget.

– Spesielt Østlandet er trøblete. Ingen av våre lokale ledere er spesielt begeistra for sammenslåing av fylkene der, sier Njåstad.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Buskerud på bakbeina

I dag drar hele kommunalkomiteen på komitéreise til Buskerud. Det er et av fylkene som ikke har ønsket å slå seg sammen med aktuelle Telemark og Vestfold.

– BTV (Buskerud, Telemark og Vestfold journ.anm.) har mange fellesfunksjoner, men så ser vi av høringssvarene at Buskerud ikke er interessert i å gå sammen med Telemark og Vestfold, sier André Skjelstad, som sitter i kommunalkomiteen på Stortinget for Venstre.

Les også: Tvangssammenslåtte kommuner skal få «skilsmisse»

Venstre-kart

Venstre er det eneste av de borgerlige partiene som har valgt å gå ut med sitt forhandlingsutgangspunkt: Et nytt norgeskart som er inndelt i ti regioner pluss Oslo.

– Dette er ikke noe jeg har funnet på, men er basert på høringen vi har hatt i Venstres fylkesparti og det som er vedtatt i fylkestingene så langt, sier Skjelstad.

Les også: KrF delt om kommunetvang

Kan legge fram flere alternativer

Venstre har slått sammen Nordland og Troms i sitt forslag til nye regioner.

– Mye av vekstkraften i Nord-Norge skjer nå ved fylkesgrensen mellom Troms og Nordland, ved Ofoten, sier Skjelstad.

Men fylkesrådene i Troms og Nordland har begge sagt nei til sammenslåing. En annen kompliserende faktor er at Nordland er Norges mest utstrakte fylke.

Også Finnmark har sagt nei til sammenslåing.

– Finnmark vil nok ikke miste de statlige arbeidsplassene sine. Så Nord-Norge må vi bruke mer tid på, sier Njåstad.

– Er det mulig at dere ikke legger fram et kart, men heller flere alternativer?

– Ja, det er mange muligheter, som også kan oppmuntre til videre prosesser. Vi har ikke så hastverk, sier komitélederen.

Les også: Alene om Viken-ja

 

Folketall i regionene (avrundet)

1. Buskerud/Akershus/Østfold 1.176.700

2. Oslo 666.660

3. Hordaland /Sogn og Fjordane 630.300

4. Rogaland 472.400

5. Trøndelag 454.600

6. Telemark/Vestfold 420.000

7. Troms/Nordland 408.000

8. Oppland/Hedmark 385.400

9. Agder 300.700

10. Møre og Romsdal 266.300

11. Finnmark 76.000

Kilde: Kommunal Rapport