Norske tunneler oppfyller ikke EØS-regler om sikkerhet

Eftas tilsynsorgan sier 68 norske veitunneler som inngår det europeiske veinettet Tern, ikke oppfyller EØS-reglenes minstekrav til sikkerhet.

Reglene om tunnelsikkerhet begynte å gjelde i desember 2006, , og eksisterende tunneler skulle vært oppgradert innen utgangen av april i fjor.

Tilsynet Esa har nå sendt Norge en såkalt grunngitt uttalelse om saken. Norge har tre måneder på seg til å svare.

– Vårt vedtak er en oppfordring til Norge om å oppfylle sikkerhetskravene for veitunneler til beste for trafikantene, sier Esa-president Bente Angell-Hansen i en pressemelding.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Til tross for det pågående arbeidet med å oppgradere tunnelene, har regjeringen antydet at det vil ta flere år før alle oppfyller minstekravet til sikkerhet.

Ett av målene med minstekravet er å hindre hendelser som kan sette liv i fare. Esa mener derfor at regjeringen bør prioritere trafikantenes sikkerhet og fremskynde oppgraderingsarbeidet.

Den grunngitte uttalelsen er andre trinn i Esas formelle prosedyre ved traktatbrudd. Tilsynet kan deretter velge å ta saken til Efta-domstolen.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!