Statens legemiddelverk avslører i ny rapport at mange norske apotek bryter loven. FOTO: NTB SCANPIX

– Norske apotek bryter loven

LOVBRUDD: Hele 59 av 60 apotek som Statens legemiddelverk har kontrollert de siste to årene, brøt loven.

Ved seks av apotekene konkluderte Legemiddelverket med at apoteket ikke holdt en tilstrekkelig faglig standard, skriver VG. Godt over halvparten av de kontrollerte apotekene tilhørte de fire store kjedene.

Totalt fant kontrollørene 341 avvik, det vil si brudd på lov eller forskrift. Det ble også gitt 84 anmerkninger med anbefaling om forbedringer.

– Ikke representativt

Halvparten av apotekene som ble kontrollert hadde utilfredsstillende rutiner for oppbevaring av narkotika.

– Vi ser alvorlig på at apotek ikke har tilstrekkelig kontroll med narkotika, sier seksjonssjef Jørgen Huse i Statens legemiddelverk til avisen.

Apotekerforeningen mener imidlertid at resultatene ikke gjenspeiler virkeligheten. Fagdirektør Per Kristian Faksvåg mener at kontrollørene bevisst fører en del av tilsynene med apotek der risikoen er størst for at det kan være avvik.

Bekymret fagforening

Farmasiforbundet, den største fagforeningen i bransjen, er bekymret når de leser hva kontrollen har avslørt.

– Vi er opptatt av at apoteket skal være en faghandel preget av kvalitet. Som kunde og pasient skal du føle trygghet når du besøker apoteket, sier leder Irene Hope.

– Farmasiforbundet har lenge jobbet for at kun autorisert helsepersonell, altså autoriserte apotekteknikere og farmasøyter, skal ha kundekontakt i apoteket. Legemiddelverkets avsløringer tyder på at dette nå bør settes på dagsordenen både av bransjen selv og av myndighetene, sier forbundslederen.

Ett apotek uten anmerkninger

Det eneste av de 60 kontrollerte apotekene som ikke hadde avvik eller fikk anmerkninger, var Vitus-apoteket i Vikersund i Buskerud.

Hos de øvrige apotekene påpekte kontrollørene blant annet dårlig kontroll av legitimasjon, medisiner som var gått ut på dato, dårlig temperaturkontroll på medisinlagre og ulovlige importerte legemidler.

Andre kritikkverdige forhold var lav bemanning, manglende internkontroll, dårlig sikkerhet og utilfredsstillende hygiene. (NTB)