– Vi ønsker styrket samarbeid i Europa for å hindre at fri flyt av arbeidskraft ender i useriøsitet og utnytting av arbeidstakere. Det er i EUs felles interesse at vi finner bedre tiltak, sier Solberg til NTB.

Norsk initiativ til EU-dugnad mot arbeidslivskriminalitet

Statsminister Erna Solberg (H) vil ha et felleseuropeisk samarbeid mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. LO ber henne ta nye grep også på hjemmebane.

 

Av: Mats Rønning, NTB

– Vi ønsker styrket samarbeid i Europa for å hindre at fri flyt av arbeidskraft ender i useriøsitet og utnytting av arbeidstakere. Det er i EUs felles interesse at vi finner bedre tiltak, sier Solberg til NTB.

Hun vil presentere det norske initiativet under EUs toppmøte om arbeidslivspolitikk i Göteborg 17. november. Tettere samarbeid mellom landenes kontroll- og tilsynsmyndigheter, strengere ID-kontroll og bedre informasjonsflyt, er blant tiltakene.

LES OGSÅ: Ikke før en advokat ble satt på saken, fikk ekteparet betalt de 260.000 kronene de skal ha blitt lovet for jobben de hadde gjort

Truer EU

Solberg mener forekomsten av sosial dumping, svart arbeid og useriøsitet svekker legitimiteten i det europeiske prosjektet. I tillegg er det til skade for norske bedrifter som driver etter boka og som risikerer å tape i konkurransen mot useriøse aktører, poengterer hun.

– For å bekjempe dette må vi sørge for gode regler og tett samarbeid landene imellom. Vi er det nordiske landet som har hatt flest arbeidsinnvandrere fra EU-land, og vi har noen særskilte erfaringer, sier Solberg til NTB.

Onsdag møtte hun LO og NHO til samtaler om saken. Begge organisasjonene slutter opp om regjeringens initiativ.

– Dette er veldig positivt, men tettere europeisk samarbeid er ikke nok i seg selv, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

LES OGSÅ: Da ungene tok på seg hjelmene begynte de å snakke helt uforståelig. De sa de snakket polsk

Vil ha tiltak i Norge

LO-lederen etterlyser kraftigere lut på hjemmebane og ber om økte bevilgninger til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet samt midler til flere sentre mot arbeidslivskriminalitet.

– I tillegg må vi i større grad utnytte handlingsrommet som EØS-avtalen gir oss. Vi venter på regjeringens forslag til innstramminger innen bemanningsbransjen og krever at noe gjøres, spesielt i byggebransjen på Østlandet, sier han.

Høringen er avsluttet og Arbeidsdepartementet jobber nå med å ferdigstille forslaget før det skal oversendes Stortinget.

– Problemet i denne sammenhengen er å følge opp dem som ikke følger lover og regler som vi allerede har, svarer Solberg. Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) er inne på det samme:

– Dersom det bare var penger som skulle til for å løse arbeidslivskriminalitet, så hadde dette problemet vært løst for lenge siden. Men penger er ikke nok. I stedet må vi ha bedre lover og regler, tettere internasjonalt samarbeid og informasjonsutveksling på tvers av etater, sier hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

EU-debatt

Diskusjonen om arbeidslivspolitikk går høyt i EU-systemet om dagen, ikke minst om det såkalte utstasjoneringsdirektivet. Direktivet omfatter mer enn to millioner arbeidstakere som midlertidig sendes ut av hjemlandet for å utføre tjenester, og gjelder også Norge.

– Direktivet forbigås og misbrukes som et verktøy for sosial dumping. Det var ikke slik direktivet var ment. Det ble ikke innført for å frarøve europeere arbeidsplasser, sa EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker nylig.

I sin årlige tale til kommisjonen tok han til orde for strengere regler og luftet ideen om et felleseuropeisk arbeidstilsyn.

– Forslagene våre vil kunne fylle dette initiativet med et operativt innhold, sier arbeidsminister Anniken Hauglie.

(©NTB)