Norsk database med over 1.300 koronastudier vekker internasjonal interesse

FHIs interaktive oversikt over forskning på covid-19 over hele verden omfatter nå 1.321 studier og har brukere fra over 80 land.

Over 10.000 studier er vurdert i prosjektet, der ambisjonen er å lage en komplett oversikt over all koronaforskning i verden.

10.000 unike brukere har så langt vært innom siden. Flertallet av de utenlandske brukerne er fra Tyskland, med Canada og USA på andre- og tredjeplass.

– Det at vi har så mange besøkende viser at det er et behov for en slik oversikt, og at kartet sannsynligvis er et nyttig verktøy for å ta avgjørelser, både for klinikere og beslutningstakere, sier forsker Ashley Muller ved Folkehelseinstituttet til Dagens Medisin.

Mens det i starten ble lagt inn flere mindre studier, basert på ti eller færre case, inneholder databasen ifølge FHI nå flere større oversiktsartikler og studier basert på utprøving av medikamenter og terapier.

Les også: Vi reagerer ulikt på koronakrisen – forskere deler oss i tre typer