Før Torbjørn Johannson er ferdig med sin miljøsatsing, kan 80.000 kvadratmeter med tak ha blitt dekket med solcellepaneler.

NorgesGruppen blir storprodusent av strøm

KLIMA: Innen fem år kan landets største grossist, ASKO Norge, som eies av NorgesGruppen, være selvforsynt med strøm. Det skal skje ved hjelp av solceller og vindmøller.

Første skritt på veien til å bli en betydelig strømprodusent, er åpningen av det som ligger an til å bli Skandinavias suverent største solcelletak. Pilotprosjektet omfatter så langt 2.500 kvadratmeter med solcellepaneler på taket av ASKOs sentrallager i Vestby.

- Hvis dette blir vellykket, har vi mulighet til å utvide til 25.000 kvadrameter med solcelletak her i Vestby. Og jeg er ganske sikker på at vi vil lykkes, sier Torbjørn Johannson, styreleder i ASKO Norge og konserndirektør i NorgesGruppen, til Dagsavisen.

 

300 millioner kroner

Johannson har ingen intensjon om å stoppe med det.

- Til sammen har vi mulighet til å ha 80.000 kvadratmeter med solcellepaneler på ASKOs bygg, forteller han.

En slik satsing, som er beregnet å koste om lag 150 millioner kroner, vil gjøre ASKO til en internasjonal gigant innen produksjon av solenergi, får Dagsavisen opplyst. Men Johannson nøyer seg ikke med å satse på sol. For ytterligere 150 millioner kroner skal ASKO bygge fem vindmøller utenfor Stavanger.

- Vi har fått konsesjon fra NVE til å bygge to vindkraftverk bestående av fem møller, og nå er prosjekteringen i gang, forteller Johannson.

- Vindkraftverkene vil kunne dekke nesten 80 prosent av vårt energiforbruk på landsbasis. Solcellepanelene vil kunne bidra med nær 20 prosent. Dermed kan vi kanskje bli selvforsynte med ren energi i 2019. Det er vi ganske fornøyde med.

I går presenterte Johannson sine planer for olje- og energiminister Tord Lien (Frp), som kom ens ærend til Vestby i den anledning. I dag, når statsbudsjettet legges fram, håper Johannson at Lien har funnet plass til mye godt nytt om fornybar energi.

- Regjeringen må sørge for at slike miljøinvesteringer blir lønnsomme. Vi trenger nye incentiver som bidrar til det. Jeg snakker ikke om varige subsidier, men om aktiv fødselshjelp, sier Johannson.

 

Skal bli klimanøytral

De mange tiltakene som har bidratt til å gjøre elbilen vanlig på norske veier, nevner han som et «veldig vellykket» eksempel på hva som er mulig å få til.

Det at biodrivstoff fortsatt koster mer enn vanlig diesel, er et av Johannsons eksempler på det motsatte.

På hans ønskeliste står blant annet mer gunstige avskrivingsregler for investeringer i vind- og solenergi, noe både Sverige og Tyskland allerede har.

- Vår satsing på sol og vind kan ende med et sviende tap, eller det kan ende med et positivt resultat for oss. Jeg tror det ender positivt, men det vil uansett ta lang tid å få igjen de pengene vi investerer i dette. Mange andre foretak har ikke de ressursene som må til. Derfor må miljøinvesteringer bli lønnsomme, argumenterer Johannson.

NorgesGruppens ambisjon er at hele konsernet, inkludert ASKO Norge, skal bli klima­nøytralt.

«Klimanøytral er vi når vi kun bruker fornybar energi og er netto selvforsynt med den, har eliminert klimagassutslipp og har maksimal gjenbruk eller gjenvinning av avfall», proklamerer Johannson på NorgesGruppens nettsider.

 

- Vi har mye ugjort

- Men hva med maten dere selger, mat som kanskje kommer fra den andre siden av kloden? Det er vel ikke god miljø- og klimapolitikk?

- Vi har mye ugjort når det gjelder kortreist mat. Vi ønsker først og fremst å levere norskprodusert mat, og vi jobber for å tilrettelegge for dette, svarer Johannson.

Han er soleklar på hva hans syn er når det gjelder den norske landbrukspolitikken:

- Norge blir et fattigere land uten bosetting i distriktene.

Det å sørge for at bøndene får en inntekt det går an å leve av, vil nødvendigvis måtte komme til uttrykk i de norske matvareprisene.

- Prisene vil bli høyere, men det mener jeg at vi har råd til, sier Johannson.

PS! For snaut to uker siden åpnet NorgesGruppen «Norges første miljøbutikk» i Nes kommune i Akershus. KIWI-butikken der har solceller på taket, jordvarme og hurtiglader for elbil. Energiforbruket er redusert med 50 prosent, også ved hjelp av et avansert lysstyringssystem, med lokk og dører på alle kjøle- og frysedisker og et kuldeanlegg med CO2 (!) som kuldemedium. På solrike dager vil solcellene på taket kunne produsere mer strøm enn butikken trenger. Den strømmen vil butikken levere til Hafslund for videresalg til andre strømkunder.

tor.sandberg@dagsavisen.no