Den historisk lave renta har stått fast siden 14. mars i år. Her sentralbanksjef Øystein Olsen og direktør i Norges Bank Pengepolitikk, Birger Vikøren, på vei inn til pressekonferanse etter rentemøtet.

Norges Bank utsetter renteøkningen

Norges Bank holder styringsrenta uendret på 1,5 prosent, og utsetter en renteøkning til tidligst mars neste år.

– Styringsrenten holdes lav fordi prisveksten er lav og fordi rentene internasjonalt er svært lave, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Det er fortsatt usikkerhet om utviklingen i internasjonal økonomi og svak vekst hos våre handelspartnere, selv om tiltak fra flere sentralbanker har bidratt til at uroen i finansmarkedene har avtatt den siste tiden, heter det i pressemeldingen fra Norges Bank.

Historisk lav

Dagens historisk lave rente har stått fast siden 14. mars i år. Norges Bank har tidligere varslet at styringsrenta skal opp, men har stadig skjøvet tidspunktet fram i tid. I den ferske pengepolitiske rapporten der banken redegjør for den kommende rentebanen, nedjusteres rentebanen. Nå sier sentralbanksjefen at en økning først vil komme i mars neste år.

– Gitt at våre forutsetninger blir oppfylt, vil en renteøkning komme en gang mellom mars og august neste år, sier Olsen.

Analysene i Pengepolitisk rapport tilsier at styringsrenta holdes på dagens nivå til over årsskiftet, og at den deretter gradvis øker mot et mer normalt nivå.

Prisvekst

Veksten i norsk økonomi er god, og kapasitetsutnyttingen er noe høyere enn normalt, skriver Norges Bank. Blant annet har krona styrket seg og bankene har bedret sin kredittverdighet. Utviklingen i norsk økonomi fører til at sentralbanksjefen tror at prisstigningen gradvis vil ta seg opp. Norges Bank styrer etter et inflasjonsmål på 2,5 prosent, men prisstigningen har lenge ligget langt under dette målet.

De økonomiske analytikerne hadde på forhånd forventet at styringsrenta ikke ville bli endret, og hovedstyret i Norges Bank vurderte ingen andre alternativer enn å holde den fast på 1,5 prosent.