JOBB: Jim-Roger Knutsen (t.v.) og Magnus Murphy Joelson tror mange arbeidsplasser er årsaken til at folk velger å flytte til byene. FOTO: ARNE OVE BERGO

Norge vokser raskt

Det tok oss et par tusen år å bli fem millioner nordmenn. Den neste millionen gjør vi unna på 17 år.

I går presenterte SSB sine siste befolkningsframskrivninger, og det kommer til å bli trangere om plassen i årene som kommer. I 2029 vil vi være seks millioner nordmenn, om mellomalternativet til SSB slår til.

- Størst usikkerhet i tallene ligger det rundt innvandringen, sier seniorforsker Helge Brunborg i SSB.

- Hvor mange innvandrere som kommer til Norge er i stor grad avhengig av den økonomiske og politiske utviklingen i Norge og i utlandet. Vi antar at den vil øke i noen år til, men når olje og gassinntektene blir mindre, regner vi med at innvandringen vil avta, sier Brunborg.

Slår prognosene til, vil hver femte nordmann, eller 1,3 millioner, ha innvandrerbakgrunn i 2050.

 

Flere alternativer

SSB bruker flere utviklingsalternativer, der det mest sannsynlige er kalt mellomalternativet. I denne modellen øker folketallet betydelig de neste 50 årene. Vi vil være sju millioner i 2063, men ikke mer enn 7,9 millioner i 2100.

Grunnen til at befolkningsveksten antas å avta utover i perioden, er blant annet en forventet økning i utvandringen, og dermed nedgang i nettoinnvandringen.

Alternativet med høyest befolkningsvekst viser at antall nordmenn vil passere 6 millioner allerede i 2022 og hele 13 millioner ved århundreskiftet. Dersom befolkningsveksten følger det laveste scenarioet, vil folketallet nå en topp på 5,7 millioner i 2040.

Setter man beregningene litt på spissen, og om innvandringen fortsatt holder seg høy, det fødes flere barn, og vi lever lenger, vil det i 2100 være 13 millioner av oss i denne avkroken av verden. i 2082 vil vi passere 10 millioner, omtrent like mange som det bor i Moskva i dag.

 

Sterkest vekst i Oslo

Fram til 2040 vil folketallet vokse i alle landets fylker, ifølge hovedalternativet. Veksten forventes å bli sterkest i Oslo, Akershus og Rogaland. Denne økningen er litt høyere, på 9.000 innbyggere, enn i 2011-framskrivningen.

For første gang har SSB også framskrevet folkemengden i Oslos bydeler. Ifølge disse vil den raskeste veksten skje i Bjerke og Østensjø, med en økning på over 40 prosent fra 2012 til 2040.

Oslo, som i 2011 var den 575. største byen i verden, vokser fra 613.000 innbyggere i 2012 til 832.000 i 2040.

Også aldersmessig har vi mye å se fram til.

I dag kan en kvinne regne med å bli 83 år, mens menn må nøye seg med 79. Men det er lysning i sikte. I 2100 kan menn regne med å bli 90 år, mens damene kan plusse på tre år.

 

- Årsaken er jobb

Magnus Murphy Joelson og Jim-Roger Knutsen bor i henholdsvis Oslo og Stavanger. De to mener årsaken til at så mange vil flytte til byene er at det er i de store byene det er jobber å få.

- Jeg tror nok at det faktum at det er flest jobber å få i de store byene spiller inn. Om det hadde vært flere jobber å få lenger nord i landet er det nok ikke usannsynlig at folk til og med hadde foretrukket å bo der, sier Knutsen.

De tror også at det faktum at det er mer å gjøre i byene enn på bygdene kan ha en betydning for hvor folk flytter.

- Det at det er mer kulturtiltak og lignende i byene kan selvfølgelig være viktig. Inntil vi får spredd både slike tiltak og arbeidsplassene tror jeg det kan bli trangt sørpå, sier Joelson.

samfunn@dagsavisen.no