Norge trekker tilbake statsborgerskapet til terrordømt nordmann i Krekar-saken - mannen er pågrepet

UDI er instruert om å trekke tilbake statsborgerskapet til mannen som er terrordømt sammen med mulla Krekar i Italia. Mannen er pågrepet, melder Nettavisen.

 

– Kunnskapsdepartementet har instruert UDI om å trekke tilbake statsborgerskapet til mannen som er terrordømt sammen med mulla Krekar i Italia, opplyser kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Mannen er pågrepet av norsk politi, skriver Nettavisen.

Tidligere i sommer ble det kjent at Buskerud-mannen hadde fått innvilget statsborgerskap selv om han var under etterforskning for terror i Italia.

UDI kjente ikke til den italienske straffesaken da de behandlet søknaden om statsborgerskap, og saken ble derfor ikke oversendt kunnskapsdepartementet for vurdering og avgjørelse. Mannen opplyste heller ikke selv om dette da han søkte om statsborgerskap, understreker Kunnskapsdepartementet.

Instruksen er unntatt offentlighet etter sikkerhetsloven og offentlighetsloven, og departementet kan derfor ikke gi ytterligere kommenterer om saken.

Tidligere har Kunnskapsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet gitt UDI, PST og politiet i oppdrag å komme fram til hvordan rutiner og informasjonsflyt kan forbedres for å sikre at saker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn, blir tilstrekkelig opplyst og riktig avgjort. (NTB)