En beslaglagt sekk og plastsekk som inneholdt 8,3 kg metamfetamin. Det ble presentert som en del av bevismaterialet i en rettssak i fjor. FOTO: POLITIET/NTB scanpix

Norge topper metamfetaminbeslag

NARKOTIKA: Norge sto for nesten 40 prosent av de rapporterte metamfetaminbeslagene i Europa i 2012. Samtidig er vi blant dem som bruker minst cannabis.

Ifølge «Europeisk narkotikarapport 2014: Trender og utvikling» oppgir 19 prosent av nordmenn at de har brukt cannabis. Halvannen prosent sier de har brukt stoffet den siste måneden. Dette plasserer oss altså blant de landene som har lavest cannabisbruk i Europa.

– Rapporten viser at vi har store utfordringer med rus, i Europa og i Norge. Men det er positivt å se at vi har klart å holde brukstallene i Norge lave, sammenlignet med Europa, sier generalsekretær Mina Gerhardsen i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan.

– Lave brukstall viktig

Gerhardsen tar flere av funnene i rapporten som en bekreftelse på at mye fungerer i norsk narkotikapolitikk.

– Tallene viser at forbudet mot narkotika, kombinert med god forebygging, fungerer. Samtidig er det viktig å si at mye kan forbedres. Overdosetallene for heroin og metadon viser at vi må styrke satsingen på behandling og ettervern.

Selv om cannabisbruken er relativt lav i Norge, er dette det mest brukte stoffet i Europa. Stort sett er bruken stabil eller fallende i vår del av verden, særlig blant de yngste, skriver ACTIS i en pressemelding.

– Lave brukstall blant ungdom er viktig, blant annet fordi unge hjerner er langt mer sårbare for cannabis enn voksne. Av debatten kan man få inntrykk av at cannabis nærmest er ufarlig. Rapporten viser at dette er et problem vi må alvorlig, sier Gerhardsen.

Rapporten fra EUs narkotikabyrå EMCDDA sammenstiller tall fra de 28 EU-landene, samt Norge og Tyrkia.

– Forbløffende

I rapporten, som publiseres i Lisboa tirsdag, kommer det fram at 4.272 av drøyt 11.000 metamfetaminbeslag i Europa skjedde i Norge, skriver VG.

– Hvorfor det er et så høyt tall i Norge har vi spekulert på lenge. Det er helt forbløffende på flere måter, sier seniorrådgiver Odd Hordvin i Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). Han mener tallene sier mye om politiets aktivitet og prioriteringer i ulike land.

– Men undringen er fortsatt hvorfor det gjøres så mange enkeltbeslag i Norge. Der har jeg ikke noen bedre forklaring på enn at Norge er et amfetamin-land og har vært det i flere tiår, sier Hordvin.

Av rapporten fremgår det at amfetamin fortsatt er mer utbredt enn metamfetamin i Europa. Samtidig er bekymringen større når det gjelder metamfetamin, som er et sterkere stoff.

Kripos sier det ble satt ny rekord i antall metamfetaminbeslag i Norge i 2013, mens mengden som ble beslaglagt, var størst i 2009. (NTB)