– Norge brøt menneskerettighetene i Obiora-saken

Rettsmekling mellom staten og Obioras etterlatte i dag.

Bakgrunnen for Sivilombudsmannens undersøkelser er arrestasjonen av Eugene Ejike Obiora i Trondheim 7. september 2006. Han ble lagt i bakken i et såkalt «mageleie» av tjenestemenn fra Sør-Trøndelag politidistrikt. Etter, eller i løpet av pågripelsen, døde Obiora.

Sivilombudsmannen retter kraftig kritikk mot justis- og politimyndighetene på flere punkter, melder VG Nett.

Var tema i dag

Uttalelsen fra Sivilombudsmannen var et tema i dagens rettsmekling i Oslo tingrett mellom staten og Obioras etterlatte. Frode Sulland, som representerer Obioras to etterlatte sønner (15 og 21), kaller uttalelsen kraftig:

– Dette er en sjelden sterk uttalelse fra Sivilombudsmannen. Han gir kritikk for at man ikke har hatt kunnskapen om farene for kvelning ved mageleie som det har vært hevdet at man ikke har hatt. Han mener også at det er vanskelig å forstå at man ikke har hatt den kunnskapen, og kritiserer sterkt det at man ikke har hatt rutinene ved å innhente slik kunnskap, sier Sulland til Adressa.no.

Han forventet et forlik med Justisdepartementet i løpet av dagen.

Elvis Nwosu, som forhandlet på vegne av Obioras eldste sønn (22) under tirsdagens forliksforhandlinger, mener rapporten fra Sivilombudsmannen er svært viktig.

– Dette styrker følelsen av rettssikkerhet i det demokratiske systemet. Jeg forventer nå at justisministeren tar ansvar, og gir de etterlatte en oppreisning som de kan leve med. En rimelig og anstendig oppreisning, sa Nwosu til Adressa.no under en rettspause i dag.

– Manglende kunnskap

«Jeg har kommet til at justis- og politimyndighetene, i første rekke Politidirektoratet og Politihøgskolen, må kritiseres for å ha hatt manglende kunnskap om sikkerhets- og helsemessige risikofaktorer knyttet til bruken av mageleie. Det er vanskelig å forstå at dette ikke har vært fanget opp i årene før Eugene Ejike Obioras død, og at bruken av denne teknikken ikke har vært nærmere regulert», skriver Sivilombudsmann Arne Fliflet i uttalelsen.

Norge har ifølge Sivilombudsmannen brutt Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 2.

– Ikke i tilstrekkelig grad

Sivilombudsmannen skriver videre at han etter en samlet vurdering er kommet til at Norge ikke i tilstrekkelig grad har overholdt sine konvensjonsforpliktelser med hensyn til bruken av mageleie ved pågripelse.

«Staten burde hatt kunnskap om helsefarene ved bruk av denne teknikken, en kunnskap som ville ha gitt nødvendig grunnlag for rettslig regulering av bruken av den, og for å sørge for tilstrekkelig opplæring av landets polititjenestemenn med tanke på å unngå tap av liv eller alvorlig skade», skriver Sivilombudsmannen.

Sivilombudsmannen presiserer at undersøkelsene hans i denne saken har vært rettet mot «ansvaret for de rutiner politiet følger i forbindelse med pågripelser og opplæring i denne forbindelse, og ikke mot hvem som eventuelt kan holdes direkte rettslig ansvarlig for Eugene Ejike Obioras dødsfall».

Sivilombudsmannen startet undersøkelsene av saken på eget initiativ. (©NTB)