Klagerekord: En lang rekke norske institusjoner og instanser opplevde klage-rekord i 2014. En av dem var Nav, som fikk 10.000 flere klager i 2014 enn i 2013. FOTO: HILDE UNOSEN

Nordmenn klager mer og mer på alt

En lang rekke institusjoner og klageinstanser opplever det samme: Vi nordmenn klager mer enn noensinne.

– Vi tror den viktigste grunnen er at folk er seg mer bevisste mulighetene til å klage. Det er både lettere å få sendt inn en klage, og vi har blitt bedre til å informere om klagemuligheter, sier kunnskapsdirektør i Nav, Yngvar Åsholt.

I tirsdagens avis skrev Dagsavisen om hvordan det aldri har vært flere som klager på pressen. Både Pressens Faglige Utvalg (PFU) og Kringkastingsrådet har aldri mottatt flere klager på mediene enn i første halvår av 2015.

Men det er ikke bare pressen som opplever en økt klagepågang. Dagsavisen har vært i kontakt med en lang rekke institusjoner og klageinstanser, og de aller fleste melder om det samme: Folk klager mer og mer.

Bevisste rettigheter

Hos Nav har antall klager vokst jevnt og trutt fra 2008 og til i dag. I 2008 var det omtrent 20.000 klager på vedtak. I 2013 var det 30.000 tilsvarende klager, og i 2014 var det omtrent 40.000 klager.

– Vi tror at vi kunne unngått en del hvis vi hadde klart å informere enda bedre om regelverket og hvorfor beslutninger blir som de blir. Det er en økende bevissthet rundt retten til å klage i befolkningen, og folk har generelt høye forventninger til velferdsstaten, sier Åsholt i Nav.

Det enorme hoppet fra 2013 til 2014 forklarer Nav med at de fikk et etterslep i saksbehandlingen (se fakta).

Hos Forbrukerombudet, som jobber med å forebygge og stoppe ulovlig markedsføring og urimelige kontrakter, var også 2014 et rekordår for antall klager.

– Vi satt rekord i antall klager med 11.300. I 2013 var det omtrent 8.000 klager, sier juridisk direktør hos Forbrukerombudet, Frode Elton Haug.

LES OGSÅ: Flere klager på politifolks oppførsel

– Klag mer

Hvis du mener du har blitt utsatt for urett fra det offentlige, er det Sivilombudsmannen du klager til. Der varierer klagetallene litt fra år til år, men med en klar tendens: Det klages mer.

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger peker på flere årsaker til at nordmenn klager oftere enn tidligere.

– Dels kommer det av at vi er mer bevisste rettighetene våre. Dels fordi vi har fått flere rettigheter. Samfunnet er blitt litt mer rettsliggjort, og beslutninger som tidligere var politiske, er nå i større grad blitt omgjort til rettsspørsmål, sier Falkanger, og legger til:

– På et psykologisk plan er vi blitt mindre ærbødige overfor øvrighetsmenn og -kvinner. Det er også blitt fysisk lettere å klage. Hos oss kan man bare fylle inn et gratis skjema på nett. I den elektroniske verdenen blir avstandene mindre.

Sivilombudsmannen ønsker også at flere nordmenn klager om de mener seg urettmessig behandlet av det offentlige.

– For vår del ønsker vi at flere ser på mulighetene til å klage om de har en berettiget klage. Og vi ser gjerne at flere segmenter av befolkningen i større grad kommer inn i bildet. Særlig utsatte grupper, sier Falkanger.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Går opp og ned

Hos Helsetilsynet, som tar imot klager på barnevern, helse- og omsorgssektoren har de også hat en jevn, men moderat stigning i antall klager siden 2012.

– På helsesida er det en økning i klagesaker hos oss også. Det er flere ting som spiller inn. Vi blir flere folk, og om du går tilbake i tid har det skjedd lovendringer som kan ha effekt for antall klager, sier assisterende fylkesmann i Oslo og Akershus, Rannveig Bjerkmo.

Fylkesmannen fungerer som klageinstans for en rekke saksområder, og det er ikke alle områder der det klages mer. For eksempel byggesaker.

– Ja, det er flere klager i år enn i fjor, men hvis du går tilbake til 1995, har det ikke vært en jevn økning. Det går litt opp og ned, sier Bjerkmo.

Plan- og bygningsetaten i Oslo viser til en beskjeden nedgang i antall klager fra 2013 til 2014.

LES OGSÅ: Lang vei for klager

Færre parkeringsklager

Parkeringsklagenemda, som behandler klager på parkeringsbøter har ikke sett noen særlig økning i antallet klager. I fjor fikk de inn 3.454 klager, mot 3599 i forfjor. Året før der fikk de inn 3.131, og i 2011 fikk de inn 4.026 klager.

NSB har siden 2012 merket en markant nedgang i klager. I 2013 fikk de 27.000 klager, i 2013 fikk de 23.000 og i år ligger de an til å få totalt 20.000 klager.

Ruter, som driver kollektivtrafikken i Oslo, hadde en vekst i antall klager fra 2012 til 2013, men en liten nedgang til 2014. Både NSB og Ruter har økt trafikken i samme periode.