Stortingsrepresentant Rasmus Hansson i MDG vil bevilge langt mer til vern av natur og arter.

– Nødvendig med redningsaksjon

– Det er nødvendig med en omfattende redningsaksjon for truede arter i Norge.

 

Det sier Miljøpartiet De Grønnes Rasmus Hansson, etter flere artikler om naturvern i Dagsavisen.

Les også: Flere får vern

– Lite engasjement

Sist onsdag opplyste statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Klima- og miljødepartementet at «vi er opptatt av den negative bestandsutviklingen. Nye arter vil bli prioritert.»

Hansson er likevel ikke imponert over innsatsen.

– Det er trist regjeringen viser så lite engasjement for den norske naturarven. Flere av artene som er truet, har vært del av norsk natur i tusenvis av år. Det hjelper lite at nye arter får status som prioriterte hvis handlingsplanene for å redde dem ikke kommer på plass og iverksettes raskt, sier Hansson.

– Når bare 0,8 prosent av de truede artene har fått en egen handlingsplan, er det åpenbart at det er behov for en langt større innsats.

MDGs alternative statsbudsjett viser hvordan partiet mener regjeringen gjør for lite.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Vil bevilge mer

Blant annet foreslår MDG følgende:

* Bevilgningen til truede arter økes fra 64 til 114 millioner kroner.

* Budsjettet til Klima- og miljødepartementet økes med 30 prosent.

* Regjeringens kutt i Miljødirektoratets budsjett på 30 millioner, reverseres.

* Det settes av penger til klimakonsulenter.

– Redningsaksjoner for de truede artene er viktig, men det aller viktigste vi kan gjøre for artsmangfoldet er å føre en miljøpolitikk som gjør at artene ikke lenger er truet. Det betyr at vi må verne mer skog, etablere nye nasjonalparker og begynne å reparere natur og økosystemer der de har blitt ødelagt, fortsetter Hansson.

Les også: Planer for å redde arter uteblir

Kan forsvinne fort

Hvis utviklingen ikke snus vil to tredeler av verdens bestander av fisk, fugler, amfibier, reptiler og pattedyr være borte innen 2020, ifølge rapporten Living Planet Index.

Les også: Disse trenger sårt vern