Nødnettet oppe igjen etter å ha vært nede i store deler av Østlandet

Kommunikasjonen mellom kontrollrommene og de operative som bruker nødnettet på Østlandet, er i orden igjen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) opplyste tirsdag formiddag om redusert funksjonalitet i flere kontrollrom for Nødnett. Det skapte problemer for kommunikasjonen mellom kontrollrommene og de operative ressursene fra nødetatene ute i felt.

Feilen oppsto i forbindelse med planlagt vedlikehold hos leverandøren, og Motorola og DSB jobbet med å løse problemet.

Nødnumrene fungerte som normalt, og publikum kunne kontakte nødetatene (politi, brann og helse) på vanlig vis.

Feilen førte til at nødsentralene og de som var ute, hadde redusert mulighet til å kommunisere på Nødnett og måtte bruke andre kommunikasjonsmidler.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Nødnett er et digitalt samband for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre aktører med et nød- og beredskapsansvar.

Nettet er det nasjonale, digitale radiosambandet for nød- og beredskapsaktører i Norge. Det er et eget, separat mobilnett med en landsdekkende infrastruktur.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) eier, drifter og forvalter Nødnett på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet.