NOAH går til søksmål mot regjeringens ulvevedtak

Regjeringens vedtak om å felle Slettås-flokken innenfor ulvesonen har gjort at dyrevernsorganisasjonen NOAH går til søksmål mot staten.

 

Klima- og miljødepartementet vedtok i desember å felle Slettås-flokken innenfor ulvesonen, men verne Hobøl og Mangen. Dermed har departementet sagt ja til å felle 29 ulv, tre av dem innenfor ulvesonen. Vedtaket har blitt møtt med kritikk fra flere kanter, og nå kaster dyrevernsorganisasjonen NOAH seg på.

Organisasjonen mener regjeringens vedtak strider mot grunnloven og har valgt å gå til søksmål mot staten. Fredag leverte advokat og jussprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo en midlertidig forføyning på vegne av organisasjonen.

– NOAH mener regjeringens vedtak er ulovlig og et brudd på Grunnlovens paragraf 112 om rett til naturmangfold og Bernkonvensjonen. Derfor har NOAH valgt å gå til rettslige skritt for å overprøve lovligheten av dette vedtaket og har begjært midlertidig forføyning, sier leder i NOAH Siri Martinsen.