Ni av ti foreldre er fornøyd med barnehagen

De fleste foreldre er svært eller ganske fornøyd med trivselen og tryggheten i barnehagen, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

Dette kommer fram av foreldreundersøkelsen, som publiseres av Utdanningsdirektoratet på Barnehagefakta.no.

Foreldre er også godt fornøyd med hvordan barna forberedes til skolestart. Nær to av ti foreldre er misfornøyde med bemanningen og en av ti foreldre er misfornøyde med mattilbudet.

– Flott

– I dag går 275.000 barn i barnehage, og vi vet de første årene er viktige for barnas utvikling og utdanning. Da er det flott at så mange foreldre ser at barna deres trives i barnehagen. Det er også bra at bemanningen har økt i nesten alle barnehager, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V).

Foreldreundersøkelsen i barnehagen ble startet av regjeringen i 2016, og i fjor deltok 127.000 foreldre over hele landet. Blant temaene som tas opp er barnets trivsel og utvikling, informasjon, ute- og innemiljø, bemanning og forholdet mellom barn og voksne.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Innfrir krav omemanning

Årsstatistikken på barnehagefeltet viser at 94 prosent av barnehagene innfrir kravet om bemanning. Det er en økning fra 55 prosent i 2017.

Undersøkelsen viser også at enkeltstående barnehager i gjennomsnitt har færre barn per ansatt enn de fem største barnehagekjedene.

Dette er første gang tallene presenteres etter at bemanningsnormen trådte i kraft. I 2018 ble det innført krav om at barnehagene skal ha én pedagogisk leder per sju barn under tre år og én pedagogisk leder per fjorten barn over tre år.

Utdanningsdirektoratets måling viser at 64 prosent av barnehagene oppfyller pedagognormen uten dispensasjon fra utdanningskravet i 2019, en økning fra 53 prosent i 2018.

92 prosent av barn i alderen ett til fem år har barnehageplass.