Nervøse busselskaper frykter koronakutt

Langt færre passasjerer på grunn av stengte skoler, hjemmekontor og turistsvikt, kan få store konsekvenser for busselskapene.

 Vi venter at noen selskaper vil gå over ende, sier Torstein Clausen Jystad, næringspolitisk rådgiver i NHO Transport, til Dagsavisen.

NHOs medlemmer omfatter både store rutebusselskaper og små turbilselskaper.

– Noen av de mindre selskapene ute i distriktene er bygd opp rundt skolekjøringen, og dette er en viktig del av inntektene for dem. For andre er turisttrafikken og bedriftsmarkedet viktig, og noen er bygd opp rundt kjøring ved buss for tog, fortsetter Jystad.

Enkelte av selskapene har allerede fått smake konsekvensene av koronakrisen, blant annet fordi det ikke ble noen folkefest i Holmenkollen og heller ikke noen Bryan Adams-konsert i Oslo Spektrum.

Les også: Folk skyr togene, men de går som planlagt

– Samfunnskritisk

På dette tidspunktet av året, før turisttrafikken setter i gang, er skolekjøringen vanligvis er kjærkommen inntektskilde for en god del selskaper.

– I måneden vi er inne i nå, er det stort sett utgifter for disse selskapene. Skolekjøringen er dermed viktig, påpeker Jystad.

Torsdag gikk det ut informasjon fra Samferdselsdepartementet til fylkeskommunene om skolekjøringen. Det meste av denne trafikken er basert på anbudskonkurranser som fylkeskommunene utlyser.

«Transport er en samfunnskritisk funksjon. Kollektivtransporttilbudet skal opprettholdes - uavhengig av at skolene stenges. Kollektivtransporttilbudet er viktig for å sikre at personer i samfunnskritiske funksjoner skal komme til og fra jobb, og skal kunne holde avstand til hverandre. Dette er i samsvar med informasjonen fra Helsedirektoratet», skriver Samferdselsdepartementet.

– Vi oppfatter dette sånn at all transport skal gå som normalt, sier Jon H. Stordrange, administrerende direktør i NHO Transport, til Dagsavisen.

Les også: Reiseråd fra Ruter

Varierende kontrakter

Likevel er det usikkerhet i busselskapene om hva stengte skoler i kanskje mange uker framover vil kunne medføre for dem.

– Gjelder kontraktene som er inngått med fylkeskommunene transport av skoleelever eller kjøring på bestemte strekninger? Har antallet elever som fraktes betydning for betalingen busselskapene får for dette?

– Kontraktene varierer så det finnes ikke noe entydig svar på det, svarer Stordrange.

I Viken fylkeskommune får ikke Dagsavisen noe klart svar på hva slags konsekvenser stengte skoler vil kunne få for busselskapene.

 Fylkeskommunen og kollektivselskapene er kjent med denne problemstillingen, og dette er noe som må tas med videre i den helhetlige vurderingen framover, sier Knut Sletta, fylkesdirektør for infrastruktur i Viken fylkeskommune, til Dagsavisen.