Fra arrangementet på Romsås i fjor. I år vil hele 31.224 elever gå på tur i dag. FOTO: BENJAMIN ALEKSANDER WARD/NTF

Nærtur er opptur

AKTIVITET: I dag forlater halvparten av landets åttendeklassinger klasserommet og pulten sin, og begir seg ut på tur i nærmiljøet.

Opptur, i regi av Den Norske Turistforeningen (DNT), ble startet i 2006, og første året deltok 6.000 elever. I år vil hele 31.224 åttendeklassinger bruke dagen ute i naturen.

 

Gleden

I tidligere år var ungene flinkere til å være i fysisk aktivitet etter skolen. I dag går det mye i stillesittende og fysisk lite krevende aktiviteter. Derfor er det viktig at skolene gjør det de kan for å gi elevene undervisning utenfor klasserommet.

- Elevene sitter altfor mye inne i klasserommet. Ta med undervisningen ut. Lær elevene matematikk og naturfag ute i naturen, er generalsekretær i turistforeningen, Nils Øveraas, klare oppfordring til skolene.

Selv skal Øveraas være med og gå fra Romsås i formiddag. Mange av de 4.000 elevene i Oslo og Akershus vil gå fra Svarttjern og opp til Røverkollen.

- Ungene må ta trærne tilbake. I dag er nesten all fysisk aktivitet organisert, og de må bli flinkere til å komme seg ut på egen hånd, sier Øveraas til Dagsavisen.

«Opptur» arrangeres av turistforeningens lokale medlemsforeninger, som tar ansvar for å merke ei fin løype til en topp eller et utsiktspunkt i nærheten, og stiller med frivillige underveis for å sikre at alle kommer trygt fram. Turene er om lag 10 km lange og varer i 4-5 timer.

- De lokale lagene legger opp til at det skal bli mer enn bare en tur. Det blir en slags natursti, hvor man i tillegg til naturopplevelsen får vite interessante ting om området man går i. Det ekstra fine med dette for oss i Osloområdet er at vi får med oss det flerkulturelle Norge, sier generalsekretæren.

 

Verdien av naturen

DNT arrangerer «Opptur» fordi de ønsker at alle unge skal få oppleve gleden ved friluftsliv, og bli kjent med turmuligheter i nærmiljøet. Noen elever er allerede mye ute i skog og mark. For andre er dette en ny opplevelse.

- Målet er at alle skal bli inspirert til flere turer og uteaktiviteter, sier Nils Øveraas.

- Skolen er en viktig arena for å nå alle unge. Sammen med rektorer og lærere over hele landet vil vi gi ungdommene en hyggelig dag og gode minner. Målet vårt er også at skolene skal se verdien av dette og oftere brukte naturen og friluftsaktiviteter som del av skolehverdagen, sier Øveraas.

Det å sørge for at ikke bare norske ungdommer, men også resten av befolkningen blir mer fysisk aktive, vil være svært god butikk for Norge. Hvis alle dem som trimmer for lite i dag blir mer aktive, kan det føre til en velferdsgevinst på utrolige 239 milliarder kroner i året, ifølge en rapport fra Helsedirektoratet, omtalt av Dagsavisen 29. mars.

 

Konferanse

- Det nytter ikke bare å være gode på å behandle, nå trenger vi også et krafttak for å forebygge sykdom, sier generalsekretær Lasse Heimdal i Friluftslivets fellesorganisasjon (Frifo).

Dette er selve utgangspunktet for Den alternative helsekonferansen som blant annet Frifo arrangerer i morgen. Her vil en rekke organisasjoner informere om hvordan de holder folk friske - helt uten medisiner - bare ved hjelp av ulike aktiviteter, ikke minst i skog og mark.

- De neste fem-seks årene ligger det an til økte bevilgninger til helsevesenet på 40-50 milliarder kroner. Én eller to av disse burde i stedet puttes inn i forebygging. Det ville gi vel så stor effekt, sier Heimdal.

Alle de politiske partiene har meldt sin ankomst til konferansen i Oslo, men Heimdal er likevel ikke imponert over politikernes satsing på forebyggende tiltak så langt.

- Generelt er politikerne på Stortinget preget av tafatthet i møtet med de enorme utfordringene inaktivitet medfører, sier Heimdal.

samfunn@dagsavisen.no