Nekter å svare på hva han gjorde med Kina-mobilen

Nærings- og fiskeridepartementet nekter å svare på spørsmål om hvorvidt departementet eller PST tok hånd om Per Sandbergs mobiltelefon etter statsrådens Kina-besøk i mai.

 

Av Bjørn S. Kristiansen, Jo Moen Bredeveien og Heidi Taksdal Skjeseth

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) var på offisielt besøk i Kina mellom 21. og 26. mai i år. Kina er, som Iran, på listen over land Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) regner som en sikkerhetstrussel.

– Per Sandberg har ikke fulgt sikkerhetsråd og rutiner for bruk av mobiltelefon og varsling av reise, bekreftet statsminister Erna Solberg (H) i et skriftlig svar til Stortinget tidligere denne uka, etter at opposisjonen har stilt spørsmål om Sandbergs private tur til Iran i juli.

Men Sandberg har også bekreftet at han brøt retningslinjer og sikkerhetsråd da han i mai reiste til Kina som statsråd.

Også da hadde han med sin egen jobbtelefon. PSTs råd er at statsråder ikke bør reise med egen telefon, siden de kan være mål for fremmede makters etterretningtjenester.

«Brakte nok med jobbtelefon til Kina», svarte Sandberg på forespørsel fra Dagens Næringsliv 3. august, og innrømmet videre at det «var nok feil».

Dagsavisen har gjentatte ganger siden tirsdag denne uken stilt spørsmål til Nærings- og fiskeridepartementet om hvordan telefonen til Sandberg ble behandlet etter Kina-turen.

Det nekter departementet å svare på.

LES OGSÅ: Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) var til stede som statsråd under den iranske ambassadens feiring av Irans nasjonaldag i februar

PST fikk Iran-mobilen

I en e-post fra Nærings- og fiskeridepartementets kommunikasjonsavdeling onsdag ettermiddag heter det: «Departementet ønsker ikke ytterligere å kommentere sikkerhetsmessige vurderinger knyttet til bruk av elektronisk utstyr på statsråders reiser. På generelt grunnlag kan vi si at statsråder jevnlig mottar sikkerhetsbriefer og orienteres om retningslinjer for bruk at elektronisk utstyr i utlandet, jf. «Håndboken på SMK.»

Sandberg har i et skriftlig svar til Stortinget beskrevet de sikkerhetsmessige grepene han har tatt med mobiltelefonen han tok med til Iran.

«Etter reisen er mobiltelefonen overlevert til PST. Jeg har fått ny mobiltelefon og nytt simkort, samt gjennomført andre sikkerhetstiltak som å bytte passord», skrev Sandberg som svar på et spørsmål fra SVs stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ubesvarte spørsmål

Dagsavisen har stilt departementet spørsmål om hvordan statsrådens Kina-mobil er blitt håndtert – eventuelt om det er den samme telefonen. Dette er spørsmålene departementet ikke vil besvare:

• Beskriv bruken av mobiltelefonen Sandberg hadde med under Kina-besøket.

• Er det den samme telefonen som Sandberg hadde med til Iran?

• Hvordan har departementet behandlet denne mobilen etter turen til Kina?

• Er telefonen levert til og undersøkt av PST?

PST ønsker overfor Dagsavisen ikke å kommentere om de også tidligere har mottatt en telefon fra statsråd Per Sandberg.

LES OGSÅ: Solberg: Jeg har hele tiden sagt at det er menneskelig å gjøre feil. Han tar det på det dypeste alvor at han har brutt regelverket. Jeg har fortsatt tillit til Per Sandberg

Kommunikasjonssjef Martin Bernsen understreker at PST gir råd og anbefalinger om sikkerhetsrutiner, men at de ikke har mandat til å kreve at myndighetspersoner for eksempel leverer inn telefoner som kan ha utgjort en sikkerhetsrisiko – det er opp til personene eller departementene selv.

I en ny e-post torsdag ettermiddag avslår kommunikasjonsrådgiver Halvard Wensel i departementet nok en gang å redegjøre for Kina-mobilen:

«Stortinget har stilt flere spørsmål, det er naturlig at de blir besvart før vi eventuelt gir ytterligere kommentarer til media.»

LES OGSÅ: Solberg må svare på flere spørsmål i Sandberg-saken: – Vi må få klarhet i om det er sensitiv informasjon som nå kan være på avveie

Privat, sensitiv info

Når det gjelder telefonen Sandberg hadde med til Iran, har statsråden bekreftet at departementets saksbehandlingssystem var installert.

Han har imidlertid gjort det klart at telefonen ikke inneholdt gradert informasjon.

På spørsmål fra Dagsavisen kan departementet ikke garantere at privat, sensitiv informasjon fra Sandberg ikke har falt i gale hender.

– En mobiltelefon kan inneholde sensitiv privat informasjon, eksempelvis i form av tekstmeldinger, e-poster, bilder, video eller nettleserhistorikk, som kan brukes som pressmiddel mot et regjeringsmedlem. Kan Sandberg garantere at slik sensitiv informasjon ikke har kommet på avveie etter turene til Kina og Iran?

– Mobiltelefoner har risiko for hacking og avlytting både i og utenfor Norge. Det vil være uklokt å gi slike garantier, svarer departementet.

 

– Kritikkverdig av Sandberg

– Helt åpenbart at en statsråd på en offisiell delegasjonsreise til Kina ikke skal ta med seg jobbtelefonen.

Det sier Kjell Grandhagen, som var sjef for Etterretningstjenesten mellom 2010 og 2016.

– Det er minst like risikofylt som å ta den med til Iran, det er det første. Det andre: Den turen var et offisielt besøk, så man burde forvente at det var tatt nødvendige forholdsregler. Det er kritikkverdig at statsråder opptrer på denne måten, sier Grandhagen.

Han har tidligere sagt at han mener fiskeriminister Per Sandberg har utvist dårlig dømmekraft og bør vurdere å gå av som statsråd.

– Det er helt åpenbart at en statsråd på en offisiell delegasjonsreise til Kina ikke skal ta med seg jobbtelefonen. I det øyeblikket man slår på telefonen, registrerer den seg mot en basestasjon, og da blir den tilgjengelig for sikkerhetstjenesten i landet. På den måten vet de hvor man befinner seg og kan for eksempel følge etter, sier han.

Truer andres sikkerhet

Grandhagen sier at han neppe tror at høygradert informasjon er kommet på avveie etter Sandbergs turer til Kina og Iran.

– Men ugradert informasjon, som kontaktinformasjon og kommunikasjon, kan også brukes av fremmede makter. Satt i en sammenheng kan de gi verdifull informasjon.

– Det er ikke Sandbergs personlige sikkerhet som er truet, men mennesker på hans kontaktliste. Sikkerhetstjenestene kan ha fått tilgang til hans telefonnumre, kommunikasjon. Det kan gi verdifull tilgang til oversikt over miljø etterretningstjenesten kan ønske å kartlegge, for eksempel. Og det kan gi dem en pekepinn på hvem de kanskje kan rekruttere, sier han.

– Naivt

Sikkerhetsrådgiver Per Thorsheim sier at det er naivt å legge noe annet til grunn enn at mobiltelefonen til statsråden er blitt hacket.

– Jeg husker jeg ble sjokkert da PST og E-tjenesten faktisk gikk ut og navnga Iran, Kina og Russland som trusler. Da er bekymringen for disse landene massiv, sier han.

Én ting vi kan legge til grunn, sier Thorsheim, er at uansett om PST har funnet spor etter kinesisk eller iransk hacking, så vil de aldri bekrefte det offentlig.

– På hvilken måte kan mobiltelefoner bli hacket?

– Det er mange måter. Får man fysisk tilgang til telefonen, kan den tappes for informasjon der og da. Eller det kan installeres programmer som gir tilgang til telefonen. Slike programmer kan fjernstyres, og de kan være stilt inn til å slette seg selv etter en stund. Det er meget vanskelig – og for menigmann umulig – å oppdage.

 

Dette er saken

27. juli ble det kjent at fiskeriminister Per Sandberg (Frp) var på privat reise i Iran. Nærings- og fiskeridepartementet var ikke kjent med reisen før den norske ambassaden i Iran 16. juli ba om offisielle møter med Sandberg på vegne av det iranske utenriksdepartementet.

31. juli opplyste Statsministerens kontor at Sandberg først orienterte dem om Iran-reisen to dager etter at han kom til landet. Ifølge regjeringens arbeidsreglementet skal statsråder til enhver tid holde SMK orientert om hvor de befinner seg og hvordan de kan kontaktes.

1. august ble det kjent at Sandberg hadde med jobbtelefonen på Iran-ferien. Det strider mot sikkerhetsrådet fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Sandberg har opplyst at telefonen lå i bagasjen store deler av turen. Telefonen er levert til PST og er nå inndratt. Også da Sandberg var på besøk i Kina i mai i år, hadde han med mobiltelefon.

Kilde: NTB