– EUs krav i forhandlingene er en betydelig økning i våre bidrag sammenlignet med forrige periode, sa europaminister Vidar Helgesen (H) i Stortinget tirsdag. FOTO: NTB SCANPIX

Nekter å gi EU mer penger

FORHANDLINGER: EU krever betydelig mer i EØS-midler fra Norge og ber om et separat bidrag til å bekjempe arbeidsledighet blant ungdom. Regjeringen sier blankt nei.

– EUs krav i forhandlingene er en betydelig økning i våre bidrag sammenlignet med forrige periode, sa europaminister Vidar Helgesen (H) da han tirsdag redegjorde for Stortinget om viktige EU- og EØS-saker.

Helgesen viste til at EUs krav om egne midler mot ungdomsledighet også er tenkt brukt i EU-land som ikke kvalifiserer for støtte fra EØS-midlene og heller ikke fra EUs eget samhørighetsfond.

– Dette kan ikke aksepteres fra vår side. Vi vil være positive til at deler av fremtidige EØS-midler kan benyttes til å stimulere nyskapning og vekst slik at flere unge europeere kommer i arbeid, men da innenfor rammen av de etablerte kriterier for EØS-midlene, sa Helgesen.

Han la til at Norge i forhandlingene så langt har sagt seg villig til å videreføre nåværende bidrag.

– Vi har i den forbindelse lagt til grunn at EUs egne bidrag til økonomisk og sosial utjevning går ned i reelle termer i EUs budsjett fram til 2020, og at det har funnet sted en positiv økonomisk utvikling i flere av mottakerlandene de senere år, sa Helgesen.

Europaministeren la til at forhandlinger om videreføring av fiskekvoter pågår parallelt med forhandlingene om finansielle bidrag, og sa at de to prosessene ses i sammenheng.