Statsminister Erna Solberg (H) dro i desember til Holmestrand for å åpne den nye jernbanestasjonen der, men den videre utviklingen av jernbanen må skje fra sentralt hold, mener regjeringen.

Nei til togplaner

Kommunene må slutte å fatte vedtak om nye stasjoner i sine arealplaner. Utviklingen av jernbanen kan ikke styres lokalt, mener regjeringen.

 

I løpet av det siste året har både Røyken og Fet opplevd at deres planer om nye stasjoner, henholdsvis Hallenskog og Svingen, er blitt møtt med innsigelser fra Jernbaneverket. De er senere blitt fulgt opp av ulike departementer.

– Både Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet har gitt et ganske tydelig signal om at det er det tidligere Jernbaneverket som fagmyndighet for jernbane, som skal ha ansvaret for stasjonsstrukturen. Denne rollen skal nå ivaretas av både Jernbanedirektoratet og Bane NOR, sier Svein Horrisland, kommunikasjonssjef i det nye Jernbanedirektoratet.

Les også: Her kan det bli nye stasjoner

– Regionalt og nasjonalt

Det han påpeker framkommer med all tydelighet i regjeringens avslag til Fet kommunes planer om ny Svingen stasjon, som forelå i desember. Her heter det blant annet:

«Det bør signaliseres at kommunens arealplaner ikke er stedet å fremme kommunenes ønsker om jernbanetiltak. Utviklingen av jernbanen må styres regionalt og nasjonalt, og stasjonsplassering bør ikke fastsettes gjennom kommuneplaner.»

Og videre:

«Dersom en kommune ønsker å påvirke at statlige myndigheter prioriterer et konkret jernbanetiltak, bør det skje eksempelvis gjennom høringsinnspill til Nasjonal transportplan.»

Dermed kan det spøke for flere lokale initiativ. Dagsavisen skrev mandag blant annet om Breivoll stasjon, som næringslivsinteresser i Groruddalen nå håper å få realisert.

– Vi kjenner til noen ønsker om nye stasjoner. Kommuner, næringsliv og befolkning har i mange tilfeller bedre kunnskap om lokale forhold og detaljer enn vi eller Bane NOR vil kunne ha, slik at disse vurderingene kan være verdifulle, sier Horrisland.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Urealistiske forslag

Men det er også gjerne et stort «men» forbundet med slike ønsker.

– Dessverre ser vi ofte at slike vurderinger og initiativ sjelden rådføres med fagetater. Dermed brukes det veldig mye ressurser på urealistiske forslag hvor kostnadene blir svært store, nytten liten og/eller det får store negative konsekvenser for jernbanesystemet, fortsetter Horrisland.

Hvis Fet kommune hadde fått oppfylt sitt ønske om ny Svingen stasjon, kunne den ha blitt anlagt bare om lag én kilometer fra Fetsund Stasjon. Det er alt for lite satt opp mot Jernbaneverkets stasjonsstrukturprosjekt fra 2012. Her heter det at på indre deler av lokalstrekningene bør det være mer enn to kilometer mellom hvert stopp. På ytre deler av lokalstrekningene bør det være mer enn sju kilometer mellom hvert stopp.

En pris på inntil én milliard kroner, har også talt mot Svingen-prosjektet.