NYE GAUSTAD: Helse Sør-Øst vedtok fredag at det nye regionsykehuset skal ligge på Gaustad. Slik skal det etter planen se ut sett fra Ringveien på vestsiden av sykehuset.

Nei til giga-sykehus

– Hvordan kan Norge ta seg råd til et gigantsykehus på Gaustad og ikke til de beste medisinene?

 

– Argumentet om at medisinene er for dyre holder ikke lenger. Hvis man har økonomi til dette sykehuset, betyr det at man har penger, men ikke vil bruke dem, sier kreftlegen Oluf D. Røe. Han vet hvor fortvilet mange syke er over at det finnes medisiner de ikke får.

Røe er forsker ved NTNU og kreftspesialist ved Levanger sykehus i Nord-Trøndelag.

Det har skjedd en revolusjon innen kreftmedisinen. Det nye er immunterapi, der kroppens eget forsvarsverk ordner opp.

Røe peker på at Beslutningsforum bestemmer hvilke livsviktige medisiner folketrygden skal betale for. Den består av fire direktører. Røe er skuffet over at det foreløpig bare er immunterapi mot ondartet føflekk-kreft, som har fått «go».

Les også: Vedtok å bygge to gigantsykehus

Norge sent ute

– Norge er det landet i Europa, som tok disse medisinene sist i bruk. Mens fattige land som Hellas, allerede har tatt i bruk flere av medisinene.

– Et argument vi får høre fra politisk hold hele tida, er at hvis vi gir den dyre kreftmedisinen, så vil andre i helsevesenet lide. Men vi får ikke vite hvem som vil lide.

– Nå har man bestemt at man vil lage et gigant-sykehus på Gaustad til 20 milliarder. Men hvordan kan man ha råd til å bygge et gigant-sykehus, når man ikke har råd til gode medisiner til dødssyke pasienter?

– Med de nye medisinene trenger man ikke pene lokaler, med tipp topp utstyr. Dette er medisiner som er enkle å gi. Man kan gi dem desentralisert som på Levanger sykehus, sier Røe og ber Høie skjære igjennom.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Ikke gigantisk

Helseminister Bent Høie er uenig i at Gaustad er et gigant-sykehus. – Det er et normalt regionsykehus på linje med Haukeland og Ahus.

Høie sier at tilstanden til bygningsmassen på Radiumhospitalet og Ullevål ikke er bra verken for pasientene eller dem som jobber der.

– Det er behov for nye investeringer uavhengig av om man bygger nytt eller rehabiliterer, sier Høie som tar sin beslutning om dette førstkommende fredag.

– Jeg tror immunterapi er en behandling mange pasienter vil ha nytte av. men legemiddelindustrien dikterer prisene langt over det som er akseptabelt. Jeg hadde forventet at en lege hadde stått opp og talt pasientenes og helsetjenestenes sak og mot en industri som i denne sammenheng er for grådig, sier helseministeren til Dagsavisen.

Les også: Prioriterer Aker storbysykehus i Oslo