Nordmenn elsker sol, og mange opplever å få føflekkreft. Men Helsedirektoratet vil ikke anbefale den nyeste medisinen.

Nei til dyr kreftmedisin

Danske helsemyndigheter anbefaler bruk av et omdiskutert legemiddel mot ondartet føflekkreft, men Helsedirektoratet i Norge sier nei fordi den er for dyr.

Torsdag gjorde Helsedirektoratet det klart at tre nye kreftmedisiner tas inn i nasjonale handlingsprogrammer. Blant dem er ikke ipilimumab. Kostnaden for denne medisinen anslås til 870.000 kroner per pasient, noe som vurderes som for høyt i forhold til en beskjeden gevinst i overlevelse.

– Vi ser at ipilimumab har begrenset positiv effekt, men er enig med den rådgivende gruppa i at kostnaden ikke står i forhold til nytten av medikamentet. Ipilimumab ser ut til å virke bedre på noen pasienter, og vi håper at det i fremtiden vil bli mulig å identifisere de pasientene medikamentet har effekt på, slik at de kan få medisinen, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

Larsen opplyser at det vil bli gjort en ny vurdering av ipilimumab når det er gjort nye studier av effekten, eller når det kommer annen relevant informasjon. Statens legemiddelverk er allerede i gang med en legemiddeløkonomisk analyse av ipilimumab som vil være klar i løpet av høsten. Avhengig av hva denne analysen viser, kan det også bli gjort en ny vurdering.

Medisinene som blir tatt inn, er trabectedin (infusjon) som brukes i behandling av bløtvevskreft, sunitinib (tabletter) som brukes i behandling av mage-tarmkreft og everolimus (tabletter) som brukes i behandling av nyrekreft. (NTB)