Statistisk sentralbyrå.

Nedgang på 54.000 sysselsatte fra februar til april

Det ble 54.000 færre sysselsatte fra februar til april, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Tallene er hentet fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) til Statistisk sentralbyrå.

I AKU blir permitterte regnet som sysselsatte, ikke som arbeidsledige, i de tre første månedene av permitteringen. Nedgangen i sysselsatte til stede på jobb i undersøkelsesuka var på 7,1 prosent.

Tall fra Nav viser at antall arbeidsledige og personer på tiltak, steg fra 75.000 personer i slutten av februar til 267.000 personer i slutten av april.

Livet etter korona: Disse delene av samfunnet må forandres, mener forskere (Dagsavisen+)

Ifølge AKU-tallene var det 101.000 arbeidsledige personer i mars. Arbeidsledigheten var dermed på 3,6 prosent, en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra desember. Fordi permitterte regnes som sysselsatte i AKU, kommer ikke økningen hos Nav fram her.

Tallene viser gjennomsnittlig arbeidsledighet i tremånedersperioder. Ledighetstallet for november er dermed et snitt av månedene februar, mars og april.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen