Meningene er delte om Sp-leder Liv Signe Navarsetes engasjement for å få lagt E16 gjennom Lærdal i tunnel. FOTO: NTB SCANPIX

Navarsetes E16-telefon får etterspill

VEIBYGGING: Sp-leder Liv Signe Navarsetes engasjement for å legge E16 gjennom Lærdal i tunnel, får etterspill i Stortinget. Men meningene er delte om hvor alvorlig saken er.

– Jeg mottok en telefonsamtale der hun redegjorde for sitt syn. Det hadde ingen betydning for utfallet, sier tidligere miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) til NTB.

En ny europaveitrasé gjennom Lærdal var planlagt 300 meter fra huset til Navarsete. Etter at hun tok personlig kontakt med Solhjell, ble veien lagt i tunnel – i strid med råd fra faglige myndigheter.

- For meg spilte kommunestyrets holdning inn, i likhet med hensynet til jordvern og trygg skolevei. Det bor mange mennesker i området, sier Solhjell.

Han sier Navarsete var åpen om nærheten til sin egen eiendom, men at hun utelukkende viste til lokaldemokratiets syn i sin argumentasjon overfor Solhjell. Et enstemmig kommunestyre i Lærdal gikk inn for å legge veien i tunnel.

Solhjell mener Navarsete blir møtt med urimelig kritikk.

– For å si det sånn: En statsråd eller stortingsrepresentant som ikke snakker på vegne av egne velgere, bør tenke seg om.

– Brudd på statsskikk

Miljøverndepartementet overtok saken fra Samferdselsdepartementet fordi det kom innsigelser mot trasévalget. Avgjørelsen ble fattet bare dager før den rødgrønne regjeringen gikk av.

– Å fatte en avgjørelse som strider mot rådene fra fagmyndighetene – mens regjeringen sitter som forretningsministerium – er brudd på god statsskikk, sier Høyres Michael Tetzschner, første nestleder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, til NTB.

Han mener Navarsetes personlige engasjement i saken kan ha problematiske sider.

– Det var kjent at Lærdal kommunestyre hadde et annet syn enn fagmyndighetene. Men Navarsete er ikke i regjeringen som lokalpolitiker, sier Tetzschner.

Han støtter initiativet fra Venstres Abid Raja om å bringe saken inn for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Det samme gjør Frps Kenneth Svendsen.

– Vi vil ta opp saken under tirsdagens komitémøte, sier han.

400 millioner

Avgjørelsen til daværende miljøvernminister Solhjell gir en ekstraregning på 400 millioner kroner i forhold til de opprinnelige planene. Raja kritiserer både Solhjell og Navarsete.

– Jeg synes det er en svært spesiell framgangsmåte av de rødgrønne, bare dager og uker før de går av. At en tar kontakt med en regjeringskollega på denne måten er veldig spesielt, sier Raja.

Han er særdeles kritisk til måten de har gått fram på.

– At denne prosessen som de har kjørt, og som det offentlige ikke har hatt innsyn i før NRKs avsløring, skal koste samfunnet en halv milliard, mener jeg er uforsvarlig, sier Raja.

Ingen ny behandling

Statsminister Erna Solberg (H) ser ingen grunn til at den nye regjeringen skal behandle trasévalget på nytt.

– Det må være faglige grunner for hvordan de valgene gjøres, så det må i så fall samferdselsministeren gjøre. Kontrollspørsmålet er for Stortinget, ikke for en ny regjering, sier hun.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier til NTB at saken ikke ligger på hans bord og viser til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) som har overtatt ansvaret for innsigelsessaker fra Miljøverndepartementet.

– Kontrollvurdering av statsrådenes beslutningsprosess er en sak for Stortinget å vurdere, ikke den nye regjeringen. Beslutningen ble tatt av den forrige regjeringen. Vi har ikke tatt stilling til om vi skal foreta en ny vurdering, sier Sanner.

Navarsete møtes ikke utelukkende med kritikk for sin håndtering av saken. Selv i regjeringspartiene er det dem som mener hun blir utsatt for urimelig omtale. Stortingsrepresentant Arve Kambe (H) sier det slik på Twitter:

– Navarsete støttet sitt lokalsamfunn om veiløsning selv om veivesenet var mot. So what? Politikere må kunne jobbe for lokalsaker. Slutt nå!

Får støtte

Valgforsker Frank Aarebrot hører til dem som mener Navarsete burde ha kjempet for sitt syn i åpne og offentlige kanaler, ikke gjennom telefonsamtaler til en annen statsråd.

– Det som er særlig problematisk med dette er jo at Navarsete har en personlig økonomisk interesse av vedtaket. Huset hennes ville kunne falle i verdi om veien ikke ble lagt i tunnel, sier Aarebrot til NTB.

Navarsete selv tar kritikken med stor ro.

– Jeg orienterte miljøvernministeren om et lokalpolitisk vedtak som er en helt alminnelig del av jobben. Jeg har gjort dette på vegne av veldig mange kommuner, både i min tid som samferdselsminister og som kommunalminister. Og jeg har mottatt veldig mange slike telefoner fra kollegaer i regjeringen i ulike saker, sa Navarsete til NTB tirsdag. (NTB)

 

Halvorsen hardt ut mot Navarsete-kritikere

Tidligere SV-leder Kristin Halvorsen går hardt ut mot politikere som kritiserer Liv Signe Navarsetes kontroversielle vei-telefon.

– Nå må jammen stortingsrepresentanter fra Frp og Venstre tenke seg om: Skal det «kriminaliseres» å fremme lokale interesser? I Lærdal har et enstemmig kommunestyre bedt om at en vei legges i tunnel. Skulle ikke kommunalministeren og en folkevalgt fra fylket argumentere for det? spør Halvorsen i et innlegg på sin Facebook-side.

Ifølge VG skriver Halvorsen videre at hun gjennom alle sine år som stortingsrepresentant for Oslo har jobbet for å fremme lokale saker.

– Jeg har i 24 år som folkevalgt for Oslo og som regjeringsmedlem slåss for bedre levekår for Oslo indre øst. Jeg bor der. Jeg har slåss for byfornyelsen – det dreide seg om mine naboer, jeg har til og med engasjert meg i miljøet rundt Akerselva som ligger 300 meter unna. (NTB)

 

Stanghelle: – Navarsete lever godt med E16-saken

– Det er naturlig at det blir debatt om E16-saken, men å sidestille dette med en form for politisk vennskapskorrupsjon har jeg ikke veldig sans for, sier politisk redaktør i Aftenposten Harald Stanghelle.

– Jeg tror en Sp-leder som bruker alle metoder for å stå på barrikader for en sak som et enstemmig kommunestyre står bak, ikke kan kritiseres av sine egne i hvert fall, sier Stanghelle til NTB.

– Jeg tror nok at dette er noe Navarsete lever godt med, legger han til.

Stanghelle viser til at selv om Navarsete har personlig interesse i saken, så gjelder den også hele lokalsamfunnet.

– Det blir derfor vanskeligere å kritisere henne. Dersom om Lærdal-samfunnet hadde vært splittet og hun hadde tatt til orde for en løsning som var til fordel for henne selv, så hadde saken vært helt annerledes, sier Stanghelle.

Han tviler på at saken havner i kontrollkomiteen på Stortinget.

– Jeg er ikke overrasket over at det kun er Abid Raja som foreløpig har kastet seg på det, sier Stanghelle. (NTB)

 

Vedum: – Ikke uvanlig engasjement fra en statsråd

Senterpartiets nestleder Trygve Slagsvold Vedum finner det ikke problematisk at Liv Signe Navarsete personlig skal ha engasjert seg for å legge E16 gjennom Lærdal i tunnel.

– Det er ikke uvanlig at en statsråd tar opp saker som er viktige for sitt fylke og sin kommune. Navarsete har ikke vært inne i selve saksbehandlingen. Det var miljøvernminister Bård Vegar Solhjell som tok avgjørelsen, sier Vedum til NTB.

Liv Signe Navarsete var selv ikke tilgjengelig for kommentarer onsdag formiddag. Hun er opptatt med kurs ved Forsvarets høyskole og møter ikke på Stortinget denne uken.

– Jeg var selv i Lærdal som landbruksminister og opplevde et stort lokalt engasjement – ikke minst for jordvern. Etter det jeg forstår, var det et enstemmig kommunestyre som samlet seg om det trasévalget som senere ble resultatet, sier Vedum. (NTB)